Seri ve Paralel Bağlama

Seri ve Paralel Bağlama


Yanda basit bir elektrik devresi görülmektedir. Bu elektrik devresinde 1 - 2 numaralı devre uçlarına devredeki ampulle özdeş bir ampul daha bağlanırsa ampullerin parlaklıklarının azaldığını biliyoruz. Bunun nedeni pilin sağladığı enerjinin ampullerde paylaşılmasıdır. Bir elektrik devresinde ampullerin sayısı birden fazla olabilir.

Birden fazla ampulün bulunduğu devrelerde ampuller devreye iki farklı şekilde bağlanabilir. Bunlar seri bağlama ve paralel bağlamadır. Şimdi bu bağlama çeşitlerini sırasıyla inceleyelim.


Seri Bağlama


Yukarıda seri bağlanmış ampullerin bulunduğu bir elektrik devresi görseli ile bu devrenin devre şeması verilmiştir. Bunları inceleyelim. Birden fazla ampulün görseldeki gibi uç uca eklenerek bağlanması ile oluşan bağlama şekline seri bağlama adı verilir.


Paralel Bağlama
Yanda paralel bağlı ampullerin bulunduğu bir elektrik devresi görseli ve bu devrenin devre şeması verilmiştir. Bunları inceleyelim. Görseldeki gibi birden fazla ampulün birer uçlarının birbirine bağlanması ile oluşan bağlama şekline paralel bağlama adı verilir. Şimdi paralel bağlamanın nasıl gerçekleştiğini anlamak için “Paralel Bağlı Ampuller” isimli deneyi yapalım.

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.