Evsel Atıklar ve Ayrıştırmanın Ülke Ekonomisine Etkileri

Evsel Atıklar


Tüm canlılar atık üretirler. Bu doğal bir durumdur. Ancak insanların bıraktığı atıkların çeşidi ve miktarı diğer canlılarınkine göre oldukça fazladır. Teknoloji ilerledikçe, nüfus ve tüketim arttıkça atık miktarı da her geçen gün artmaktadır. Geçmişte yaşayan insanların ürettiği atıklar daha çok ağaç, kâğıt, kül gibi doğada kolay bozulan malzemelerden oluşurken günümüzde açığa çıkan atıklar dayanıklı olmaları için özel üretilmiş ve doğada kolay bozulmayan maddelerdir.


Yandaki kutuda evsel atıklardan bazıları görülmektedir. Sizler de evlerinizde ortaya çıkan atıklara örnekler veriniz. Bu atıkları nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız.


Günlük faaliyetler sonucunda ev ortamında oluşabilecek atıklara evsel atıklar adı verilir.


Yiyecek atıkları, ev eşyası atıkları, cam şişeler, kâğıt, karton ve teneke kutular, atık su, deterjan atıkları, kullanılmış yağlar ve yakacak atıkları evsel atıklara örnektir. Atıkların içindeki cam, kâğıt, karton, teneke gibi tekrar kullanılabilecek malzemeler ayrıştırıldıktan sonra geri kalan atıklara çöp adı verilir. Bütün Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de karşılaşılan en büyük çevre sorunlarından biri çöplerdir.


Çöplerin belirli teknolojik ve hijyenik şartlardaki çöplüklere dökülmesi gerekir. Aksi hâlde çöpler toplum ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Çevreyi korumak ve gelecek kuşakları oluşacak çöp dağlarından korumak için bilinçli tüketim yaparak az çöp çıkarmalı ve çöpü kaynağında azaltmalıyız. Çöpleri kaynağında azaltmanın yöntemlerinden biri geri dönüşümdür. 


Kullanılmış ambalajların ve değerlendirilebilir atıkların çöpten ayrı ve temiz olarak toplanıp ekonomiye kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir. Evsel atıkların çok çeşidi vardır. Bu atıkları geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülemeyen olarak sınıflandırabiliriz.

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.