Enerji Dönüşümü ve Teknoloji

Enerji Dönüşümü ve Teknoloji


Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümünden teknolojide çeşitli alanlarda yararlanılır. Bunlardan bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir. Bunları inceleyelim.


Tasarruflu ampul, floresan lamba ve ampul gibi aydınlanmada kullanılan araçlar elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.


Ortamları ısıtmada kullanılan elektrikli sobalar, yemek pişirmede kullanılan fırınlar, su ısıtıcıları, çay makineleri gibi elektrikli araçlarda elektrik enerjisi, ısı enerjisine dönüşür.


Buruşmuş kıyafetleri düzeltmek için kullanılan ütülerde elektrik enerjisi, ısı enerjisine dönüşür.


Sizler de elektriği ısı ve ışık enerjisine dönüştüren diğer araçlara örnekler veriniz.


Üzerinden elektrik enerjisi geçen iletkenlerde ısı açığa çıkar. İletkende açığa çıkan ısı enerjisi iletkenin direnci, iletkenden geçen akım şiddetinin büyüklüğü ve akımın geçiş süresi gibi değişkenlere bağlıdır. Açığa çıkan ısı enerjisinin miktarının gereğinden fazla olması bazı tehlikeli durumlara neden olabilir. Bu tehlikelere karşı sigorta kullanılır.


Elektrik devrelerinden gereğinden fazla akım geçtiğinde devreden geçen akımı keserek güvenliği sağlayan devre elemanına sigorta adı verilir. Sigortalar elektriği iyi ileten ve erime noktası düşük olan tellerden yapılır. Devreden fazla akım geçtiğinde tel ısınarak erir. Eriyen tel, elektrik akımının devreden geçmesini engeller. Bu olaya sigortanın atması adı verilir. Sigorta; evlerin, iş yerlerinin girişlerinde ve bazı elektrikli araçlarda bulunur. Sigortalar devreye seri bağlanır. Sigortalar, taşıyabilecekleri en yüksek akım şiddeti miktarına göre sınıflandırılır. Örneğin 8A’lik sigorta, devreden en fazla 8A’e kadar olan akımın geçişine izin verir. Devreden 8A ve üstünde akım geçerse sigorta, akımı keser. Bu nedenle sigorta, koruduğu devrenin çalıştığı akımdan biraz yüksek bir akımda seçilir. Örneğin 2A’lik akımla çalışan bir elektrik devresini koruyacak sigorta 2,5 A’lik ya da 3A’lik olmalıdır. Aynı aracı çok daha fazla akımla çalışan sigorta ile korumak doğru değildir. Bu durumda da sigorta devreden gereğinden çok fazla akımın geçişine izin vereceğinden devre zarar görebilir.

Evlerimizde birden fazla sayıda elektrikli aracı aynı anda çalıştırdığımızda sigorta atabilir. Şehir elektriğinin binalara girdiği yerde ve binadaki her bir dairenin girişinde sigortalar bulunur.


Filamanlı ampullerde elektrik enerjisinin % 95’i ısı enerjisine, geri kalan % 5’i ışık enerjisine dönüşür. Floresan lambalarda ise ısı enerjisine dönüşen enerji, filamanlı ampullere göre çok azdır.


Bu nedenle filamanlı ampullerde floresan lambalara ve tasarruflu lambalara göre daha fazla enerji harcanır.
 

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.