EMüfredat'a Uygun Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2017-2018 E-Müfredat'a Uygun Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

 Bilindiği üzere 2017 2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI e-müfredata alınacak. Bir hayli fazla iş yüküne sebep olacak olan Öğretmenler Kurulu Toplantısı oluşturma işini kolaylaştırmak amacıyla Öğretmenler Kurulu Toplantısı hazırlandı.

 

E MÜFREDATA UYGUN ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLARI

1.Açılış ve yoklama

 

Açılış konuşması Okul Müdürü …… tarafından yapıldı.Tüm öğretmenlerin katıldığı görüldü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu yapılıp ardından İstiklâl Marşı okundu. Toplantı yazmanlığına …………….. ile ………………seçilmiştir

 

 

2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

 

Uygulamada eksiklikler olmadığı; ölçme ve değerlendirmede, sınavların yapılmasında bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi.

 

3. Öğretim programlarının uygulanması

 

Ders işlenişinde okul çevre özellikleri ile öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak konuların işlenmesi kararlaştırıldı.

Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin anlatılması ve yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâpları dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca derslerin işlenişi sırasında Tarihimiz ve Türk Büyükleri ile ilgili örnekler verilerek öğrencilerin dikkatinin çekilmesi kararlaştırıldı.

 

4. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi

 

1. dönem öğretmenler kurulunda alınan kararların devamına karar verildi.

 

5. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler

 

Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Başarı durumu eksik olan öğrenciler için okulumuzda açılan yetiştirme ve destekleme kurslarına kayıt yaptırılıp devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.      

 

 

6. Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

 

Başarıyı artırmak için şu tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir:

  • Öğrencilerin derse aktif katılımları sağlanacak,
  • Öğrenciler için sınıf öğretmeni tarafından ders çalışma planı yapılacak,
  • Öğrenciye evde uygun ders çalışma ortamının hazırlanması için veli bilgilendirmesi sağlanacak,
  • Öğrencinin evde ödev kontrolünün yapılması sağlanacak,
  • Velinin, öğrenci ile ilgili gerekli bilgileri ve olumsuz davranışları okula bildirmesi sağlanacak,
  • Verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırılacak,
  • Okul-veli-öğretmen ilişkisi üst düzeye çıkarılacak ve dönem boyunca periyodik olarak öğrencinin okul ve evdeki durumu, davranışları konusunda veli ile görüşülecek,
  • Sınavlar konusunda veli ve sınıf öğretmeni tarafından gerekli rehberlik ve yardımlar yapılacak,
  • Öğrencinin okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanması sağlanacak,
  • Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacak.

·         Derslerde akıllı tahtaların ve eba’nın etkin bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı

Başarı durumu iyi olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları hususlarda okul idaresi ve öğretmenler tarafından desteklenmesine, bu çerçevede öğrenci başarısını değerlendirirken ölçekler, anketler, testler vs. kullanılmasına kararlaştırıldı.

Öğrencilerin bursluluk sınavları ve üst öğrenime hazırlamak içinkazanım değerlendirme sınavlarının yapılması ve bunun sonuçları üzerinde durulmasıkararlaştırıldı.

Okulda disiplin sağlanmasında okul idaresi ve öğretmenlerin birbirlerine yardımcı olması, öğrenci velileri ile sık sık görüşülmesi, veli toplantılarında, velilere öğrenci durumlarıyla ilgili bilgiler verilmesi ve velilerin mutlaka eğitim öğretim çalışmalarına daha duyarlı bir hale getirilmesi kararlaştırıldı.         

Okula gelmeyen öğrencilerin ilk etapta sınıf öğretmeni tarafından velisinin aranması ve konunun idareye bildirilmesi, öğrenci devamsızlıkları konusunda sınıf öğretmenlerinin okul idaresine bilgi vermesi, öğrencilerin geçerli mazeretleri olmadan devamsızlık yapmamaları konusunda uyarılması, okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

7.Yapılacak proje çalışmaları

 

/ 05/2018 tarihinde TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Fuarı yapılacaktır.

Ayrıca okulumuzda sene başından itibaren gerçekleştirilen Okuma Zamanı projesi 2. Dönemde devam edilmesi kararlaştırıldı.

2. Dönem öğrencilerimize sorumluluk aşılayabilmek için sınıflarımızın temizlik ve düzen gibi kriterlerine bakarak ayın en düzenli ve temiz sınıfının seçilerek onurlandırılmasına karar verildi.

 

8. Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler

 

Belirli gün ve haftaların sene başı öğretmenler kurulunda görüşüldüğü ve dağıtıldığı şekilde kutlanması için gerekli özenin gösterilmesi kararlaştırıldı.

Uluslar arası, Ulusal ve Yerel yarışmalara katılımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesikararlaştırıldı

 

 

9. Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi

 

Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını mevcut kanunlar çerçevesinde eksiksiz olarak yapmaları gerektiği kararlaştırıldı.Resmi yazı dosyasının öğretmenler tarafından periyodik olarak incelenmesine ve duyurusu yapılan yazıların süresinde öğretmenler tarafından imzalanmasına kararlaştırıldı.

Rapor ve izinlerde okul idaresine zamanında bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

 

10. Nöbet uygulamaları

 

Nöbet görevi konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, nöbetçi öğretmenin nöbet defteri doldurulması,nöbet defterinin imzalanması konusunda hassas davranması kararlaştırıldı.

Öğretmenlerin nöbet konusunda dikkatli olması gerektiği, ayrıca öğle arasında mutlaka nöbet mahallinde bulunulması gerektiği idarece söylendi. Ayrıca öğrencilerin okul saati içerisinde bahçe dışına gitmelerine kesinlikle müdahale edilmesi gerektiği taşımalı öğrencilerin ise öğle arasında da okul dışına çıkmasına izin verilmemesine karar verildi.

 

11. Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

 

Kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, öğretmenlerin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesi ve öğrencilerin kılık kıyafetine her öğretmenin dikkat etmesi ve kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılması kararlaştırıldı.

 

 

12. Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları

Rehberlik, Toplum Hizmeti ve Sosyal Etkinlikler çalışmalarında yapılan planlara uyulmasına, eğitim öğretim yılı sonunda rehberlik faaliyet raporları ile sosyal etkinlikler çalışma raporlarının okul idaresine zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesine kararlaştırıldı.

 

13. Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

 

Öğrencilerin disiplin altına alınması konusunda tüm öğretmenlerin sorumlu davranmaları ve rehberlik servisiyle işbirliği yapmaları gerektiğini, çalışmaların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Planına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

 

14. Zümre, şube ve veli toplantıları

 

Zümre ve Şube Toplantılarının ilgili mevzuat gereğince zamanında yapılmasına, Zümre toplantılarının 19.02.2018 tarihine kadar yapılması ve şube Toplantılarının 28.02.2018 tarihine kadar yapılması yapılan toplantılarla ilgili tutanak ve alınan kararların toplantıyı takip eden ilk iş günü içerisinde okul idaresine teslim edilmesi kararlaştırıldı

 

2.Dönem veli toplantılarının tüm sınıflarla birlikte yapılması ve 2Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 

 

15 e-Okul uygulamaları

 

E-okulda sınıf rehberliği bulunan her öğretmenin öğrenci bilgilerinin güncel tutulması konusunda okul idaresi ile birlikte sorumlu olduğunu, sınav tarihleri ve sınav notlarının zamanında sisteme girilmesi, görev ve sorumluluklar konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması kararlaştırıldı.

 

16. Sınıf kitaplıkları kullanımı

 

Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi için, gerekli yerlere ücretsiz kitap için başvuruda bulunup ayrıca sınıf kitaplıklarına sahip çıkılması kararlaştırıldı

 

17. Taşımalı öğrencilerin servis güvenliği ve yemek durumları

 

Öğrencilerin servislere inip binerken yoklamalarının alınıp aylık devam çizelgesine nöbetçi öğretmen, şoför imza bölümlerinin günlük takibinin yapılması ve imzaların eksiksiz bir şekilde 1. Ve 2. Kat nöbetçi öğretmen tarafından atılması kararlaştırıldı.

Öğrencilerin yemek yemesi sırasında yemekhanenin düzeni ve takibinden yemeklerin dağıtımından bahçe ve zemin kat nöbetçi öğretmenin sorumlu olacağına karar verildi.

           

18. Dilek ve Temenniler

 

Okul Müdürü …. 2. dönemin herkese hayırlı olmasını diledi.

 

19.Kapanış

 

E-Müfredat modülü hakkında bilgi verdi ve toplantıyı bitirdi.

 

 

 

sponsorlu bağlantılarUzmanımız Sorularınızı Cevaplıyor.

Hemen Aşağıdaki İçerik Forumundan Sorunuzu Sorun.

Uzmanlarımız en kısa sürede cevaplayacaktır. Sorunuzu sorduktan bir süre sonra tekrar testonline.blogcu.com a uğradığınızda cevabınızı almış olmanız kaçınılmaz

Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.
sayfabildir