E-Müfredat 1. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantısı Toplantı Tutanağı

E-Müfredat 1. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantısı Toplantı Tutanağı

 Bilindiği üzere 2017 2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI e-müfredata alınacak. Bir hayli fazla iş yüküne sebep olacak olan Öğretmenler Kurulu Toplantısı oluşturma işini kolaylaştırmak amacıyla Öğretmenler Kurulu Toplantısı hazırlandı.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.      Açılış ve yoklama.

2.      1.Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.

    1. Dönemin değerlendirilmesi. okuma-yazma etkinliklerinde sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencilerle yapılacak çalışmaların tespiti.
    Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması

5.      Planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

6.      Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7.      Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği e esaslarının belirlenmesi,

 8.   Öğretmen-Okul-Veli işbirliği, veli  toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi, tarihlerinin kararlaştırılması.

   9.  Dilek ve temenniler.
    10. Kapanış.

 

ALINAN KARARLAR
1.    Başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesi; öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri yanında kavrama ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması,
2.    Bireysel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.
3.    Yapılacak gezi-gözlem ve inceleme etkinliklerinin okul idaresiyle koordineli bir şekilde yürütülmesi,
4.    Bütün derslerde öğrenci merkezli, çoklu zeka kuramına uygun yöntem ve teknikler uygulanması,
5.    Okuldaki ders araç-gereçlerinin derslerde zamanı geldikçe etkili şekilde kullanılması,
6.    Ölçme ve değerlendirme için programın gerektirdiği ölçeklerin esas alınması,
7.    Türkçe dersinin yanında serbest etkinlikler dersinde de sınıflar bazında okuma günleri belirlenmesi,
8.    Derslerin ünitelendirilmiş yıllık planlara ve programa uygun olarak zamanında tamamlanması, tema işleniş süreçlerinde zümre öğretmenleri arasında tam bir işbirliği, yardımlaşma ve uzlaşmanın sağlanması,
kararları alınmıştır.

sponsorlu bağlantılarUzmanımız Sorularınızı Cevaplıyor.

Hemen Aşağıdaki İçerik Forumundan Sorunuzu Sorun.

Uzmanlarımız en kısa sürede cevaplayacaktır. Sorunuzu sorduktan bir süre sonra tekrar testonline.blogcu.com a uğradığınızda cevabınızı almış olmanız kaçınılmaz

Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.
sayfabildir