Democritos (Demokritus) Atom Modeli

Atomları ve onları oluşturan temel parçacıkları en gelişmiş araçlarla bile gözlemleyemeyiz. Bu nedenle atomla ilgili geçmişten günümüze kadar farklı görüşler ortaya atılmıştır. Teknoloji ve bilim ilerlemesiyle atom ile ilgili bilinenler zamanla değişmiştir. Atom görülemediği için bilim insanlarınca farklı atom modelleri ortaya atılmıştır. Şimdi bu modelleri tarihsel gelişim süreci içinde inceleyelim.


Democritos (Demokritus)


Atomun varlığının bilinmediği zamanlarda insanlar, çevrelerindeki maddelerin nelerden oluştuğunu merak etmişlerdir. İnsanların bir tahtayı parçaladıklarında elde ettiklerinin yine küçük tahta parçaları olması, bir maddenin ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine aynı maddeye ulaşılacağının ispatıydı. Democritos; maddelerin sonsuza kadar bölünemeyeceğini, bunun bir sonunun olması gerektiğini söyledi. Democritos’a göre tahtanın bölünemeyen bir yapı taşının olması gerekiyordu. Democritos, maddenin bu bölünemeyen en küçük yapı taşına Yunanca “atomos” sözcüğünden gelen ve bölünemeyen anlamında olan atom adını vermiştir. Ancak Democritos’tan maddenin yapı taşı ile ilgili günümüze ulaşan tek şey atom kavramıdır.

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.