Çözünme hızına etki eden faktörler

Çözünme hızına etki eden faktörler,


1.    Çözen ile Çözünen Arasındaki Temas Yüzeyi


Çözünen maddenin tanecik boyutu küçültüldüğünde çözücü ve çözünen maddelerin taneciklerinin daha fazla temas etmesi sağlanır. Böylece çözünme hızı artar. “Çözünme hızı” isimli deneyin 1. aşamasında toz şekerin temas yüzeyi, kesme şekerin temas yüzeyinden fazladır. Bu nedenle toz şeker, kesme şekere göre daha hızlı çözünür.


2.    Sıcaklık


Sıcaklık arttığında çözünme hızı da artar. Bu nedenle “Çözünme Hızı” isimli deneyin 2. aşamasında sıcak suyun bulunduğu beherdeki kesme şekerler daha kısa sürede çözünür.


3.    Karıştırma


Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını artırır. Bu nedenle “Çözünme Hızı” isimli deneyin 3. aşamasında karıştırılan beherdeki şeker, karıştırılmayan beherdeki şekere göre daha kısa sürede çözünür.

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.