5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları

2018 2019 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları

SAYFA 54

17. etkinlik: "KaramanlıKadıoğullarından Hurşit Bey ve Mah-ıMihri" adlıhalk hikâyesini aşağı-

da verilen tablodaki ölçütlere göre inceleyiniz.

Anlatıcı

anlatıcı bir aşıktır.

Olay Örgüsü

Bunun cevabını 53. sayfada zaten vermiştik.. tıkla..

Mekân

hikaye morcalı köyünde başlamış.daha sonra hurşitin sevgilisi ararken güzerkahtaki diğer lköyleri,ovaları dağları konu almış. bir anlamda olay anadoluda geçmiş mekan tasvirlerine yer verilmemeiştir.

Gerçeklikle İlişkisi

anlatılan olay gerççek değil kurmacadır. ancak gerceğe yakın yer ve insan öğelerine yer vermiştir

Dilin Kullanıldığıİşlev

sanatsal işlevde kullanılmıştır

Gelenek

halk hikayesi geleneği vardır.

18.  etkinlik: "KaramanlıKadıoğullarından Hurşit Bey ve Mah-ıMihri" adlıhalk hikâyesi ile ilgili
aşağıdaki sorularıcevaplayarak metni yorumlayınız.

İlgili soruların cevapları aşağıda:

*İndirgenebilir. aşk teması en çok işlenen temadır
*evet farklı yorumlanmaya müsaittir. olaylar aşk teması üzerine gelişsede kişinin sahip olduğu eğitim bilgi merak ve psikolojine göre aile yayla göç yolculuk gibi arka plandaki temalar daha ilginç gelebilir.
* evet kazanabilir. sanatsal metinlerin bir özelliğidir bu

 

19.   etkinlik: "KaramanlıKadıoğullarından Hurşit Bey ve Mah-ıMihri" adlıhikâyenin temasınıbu-lunuz. Temanın hikâyenin yazıldığıdönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklayınız.

tema aşktır. bu tema yazıldığı dönemde değer verilen bir değerdir

20.   etkinlik: Halk hikâyeleri ile ilgili yaptığınız araştırmalardan "KaramanlıKadıoğullarından Hur-şit Bey ve Mah-ıMihri" adlıhikâyenin yapı, dil ve anlatım bakımından halk hikâyesi geleneği ile iliş-kisini açıklayınız.

bu hikaye halakm hikayelerinin özelliklerini taşır. düzyazı-şiir-metin karışımı özelliklerine sahiptir. dil açık ve sadedir. halkın söyleyiş özelliklerine yer vermiştir

21.   etkinlik: "KaramanlıKadıoğullarından Hurşit Bey ve Mah-ıMihri" adlıhalk hikâyesini anla-tan sanatçının kendi tarzında daha önce oluşturulmuşmetinlerden yararlanıp yararlanmadığınıtar-tışarak sanatçının yetenekle ilişkisini belirleyiniz. Sonuçlarısınıfta paylaşınız.

Bunu sınıfta yapacaksınız..

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları

 
Sayfa 1 Sayfa 71 Sayfa 141
Sayfa 2 Sayfa 72 Sayfa 142
Sayfa 3 Sayfa 73 Sayfa 143
Sayfa 4 Sayfa 74 Sayfa 144
Sayfa 5 Sayfa 75 Sayfa 145
Sayfa 6 Sayfa 76 Sayfa 146
Sayfa 7 Sayfa 77 Sayfa 147
Sayfa 8 Sayfa 78 Sayfa 148
Sayfa 9 Sayfa 79 Sayfa 149
Sayfa 10 Sayfa 80 Sayfa 150
Sayfa 11 Sayfa 81 Sayfa 151
Sayfa 12 Sayfa 82 Sayfa 152
Sayfa 13 Sayfa 83 Sayfa 153
Sayfa 14 Sayfa 84 Sayfa 154
Sayfa 15 Sayfa 85 Sayfa 155
Sayfa 16 Sayfa 86 Sayfa 156
Sayfa 17 Sayfa 87 Sayfa 157
Sayfa 18 Sayfa 88 Sayfa 158
Sayfa 19 Sayfa 89 Sayfa 159
Sayfa 20 Sayfa 90 Sayfa 160
Sayfa 21 Sayfa 91 Sayfa 161
Sayfa 22 Sayfa 92 Sayfa 162
Sayfa 23 Sayfa 93 Sayfa 163
Sayfa 24 Sayfa 94 Sayfa 164
Sayfa 25 Sayfa 95 Sayfa 165
Sayfa 26 Sayfa 96 Sayfa 166
Sayfa 27 Sayfa 97 Sayfa 167
Sayfa 28 Sayfa 98 Sayfa 168
Sayfa 29 Sayfa 99 Sayfa 169
Sayfa 30 Sayfa 100 Sayfa 170
Sayfa 31 Sayfa 101 Sayfa 171
Sayfa 32 Sayfa 102 Sayfa 172
Sayfa 33 Sayfa 103 Sayfa 173
Sayfa 34 Sayfa 104 Sayfa 174
Sayfa 35 Sayfa 105 Sayfa 175
Sayfa 36 Sayfa 106 Sayfa 176
Sayfa 37 Sayfa 107 Sayfa 177
Sayfa 38 Sayfa 108 Sayfa 178
Sayfa 39 Sayfa 109 Sayfa 179
Sayfa 40 Sayfa 110 Sayfa 180
Sayfa 41 Sayfa 111 Sayfa 181
Sayfa 42 Sayfa 112 Sayfa 182
Sayfa 43 Sayfa 113 Sayfa 183
Sayfa 44 Sayfa 114 Sayfa 184
Sayfa 45 Sayfa 115 Sayfa 185
Sayfa 46 Sayfa 116 Sayfa 186
Sayfa 47 Sayfa 117 Sayfa 187
Sayfa 48 Sayfa 118 Sayfa 188
Sayfa 49 Sayfa 119 Sayfa 189
Sayfa 50 Sayfa 120 Sayfa 190
Sayfa 51 Sayfa 121 Sayfa 191
Sayfa 52 Sayfa 122 Sayfa 192
Sayfa 53 Sayfa 123 Sayfa 193
Sayfa 54 Sayfa 124 Sayfa 194
Sayfa 55 Sayfa 125 Sayfa 195
Sayfa 56 Sayfa 126 Sayfa 196
Sayfa 57 Sayfa 127 Sayfa 197
Sayfa 58 Sayfa 128 Sayfa 198
Sayfa 59 Sayfa 129 Sayfa 199
Sayfa 60 Sayfa 130 Sayfa 200
Sayfa 61 Sayfa 131 Sayfa 201
Sayfa 62 Sayfa 132 Sayfa 202
Sayfa 63 Sayfa 133 Sayfa 203
Sayfa 64 Sayfa 134 Sayfa 204
Sayfa 65 Sayfa 135 Sayfa 205
Sayfa 66 Sayfa 136 Sayfa 206
Sayfa 67 Sayfa 137 Sayfa 207
Sayfa 68 Sayfa 138 Sayfa 208
Sayfa 69 Sayfa 139 Sayfa 209
Sayfa 70 Sayfa 140 Sayfa 210

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2. Kitap sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 sayfalarını bulacaksınız.

 

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.