3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları

 2019 2020 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaa Yayınları

 Sayfa 64

6. "Bir Gönül Adamı", "Cephe Yarıldıktan Sonra Büyük Komutan'ın Verdiği Karar" ve "Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Millî Hudut Tespit EdilirkenTürk Süngüsünün İşaret Ettiği Hat" adlı metinlerden alınan aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu tür sözcükle-rin yazılışıyla ilgili kuralları belirleyiniz. Bu kuralları tabloya yazınız.

 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaa Yayınları

Sayfa 1 Sayfa 71 Sayfa 141
Sayfa 2 Sayfa 72 Sayfa 142
Sayfa 3 Sayfa 73 Sayfa 143
Sayfa 4 Sayfa 74 Sayfa 144
Sayfa 5 Sayfa 75 Sayfa 145
Sayfa 6 Sayfa 76 Sayfa 146
Sayfa 7 Sayfa 77 Sayfa 147
Sayfa 8 Sayfa 78 Sayfa 148
Sayfa 9 Sayfa 79 Sayfa 149
Sayfa 10 Sayfa 80 Sayfa 150
Sayfa 11 Sayfa 81 Sayfa 151
Sayfa 12 Sayfa 82 Sayfa 152
Sayfa 13 Sayfa 83 Sayfa 153
Sayfa 14 Sayfa 84 Sayfa 154
Sayfa 15 Sayfa 85 Sayfa 155
Sayfa 16 Sayfa 86 Sayfa 156
Sayfa 17 Sayfa 87 Sayfa 157
Sayfa 18 Sayfa 88 Sayfa 158
Sayfa 19 Sayfa 89 Sayfa 159
Sayfa 20 Sayfa 90 Sayfa 160
Sayfa 21 Sayfa 91 Sayfa 161
Sayfa 22 Sayfa 92 Sayfa 162
Sayfa 23 Sayfa 93 Sayfa 163
Sayfa 24 Sayfa 94 Sayfa 164
Sayfa 25 Sayfa 95 Sayfa 165
Sayfa 26 Sayfa 96 Sayfa 166
Sayfa 27 Sayfa 97 Sayfa 167
Sayfa 28 Sayfa 98 Sayfa 168
Sayfa 29 Sayfa 99 Sayfa 169
Sayfa 30 Sayfa 100 Sayfa 170
Sayfa 31 Sayfa 101 Sayfa 171
Sayfa 32 Sayfa 102 Sayfa 172
Sayfa 33 Sayfa 103 Sayfa 173
Sayfa 34 Sayfa 104 Sayfa 174
Sayfa 35 Sayfa 105 Sayfa 175
Sayfa 36 Sayfa 106 Sayfa 176
Sayfa 37 Sayfa 107 Sayfa 177
Sayfa 38 Sayfa 108 Sayfa 178
Sayfa 39 Sayfa 109 Sayfa 179
Sayfa 40 Sayfa 110 Sayfa 180
Sayfa 41 Sayfa 111 Sayfa 181
Sayfa 42 Sayfa 112 Sayfa 182
Sayfa 43 Sayfa 113 Sayfa 183
Sayfa 44 Sayfa 114 Sayfa 184
Sayfa 45 Sayfa 115 Sayfa 185
Sayfa 46 Sayfa 116 Sayfa 186
Sayfa 47 Sayfa 117 Sayfa 187
Sayfa 48 Sayfa 118 Sayfa 188
Sayfa 49 Sayfa 119 Sayfa 189
Sayfa 50 Sayfa 120 Sayfa 190
Sayfa 51 Sayfa 121 Sayfa 191
Sayfa 52 Sayfa 122 Sayfa 192
Sayfa 53 Sayfa 123 Sayfa 193
Sayfa 54 Sayfa 124 Sayfa 194
Sayfa 55 Sayfa 125 Sayfa 195
Sayfa 56 Sayfa 126 Sayfa 196
Sayfa 57 Sayfa 127 Sayfa 197
Sayfa 58 Sayfa 128 Sayfa 198
Sayfa 59 Sayfa 129 Sayfa 199
Sayfa 60 Sayfa 130 Sayfa 200
Sayfa 61 Sayfa 131 Sayfa 201
Sayfa 62 Sayfa 132 Sayfa 202
Sayfa 63 Sayfa 133 Sayfa 203
Sayfa 64 Sayfa 134 Sayfa 204
Sayfa 65 Sayfa 135 Sayfa 205
Sayfa 66 Sayfa 136 Sayfa 206
Sayfa 67 Sayfa 137 Sayfa 207
Sayfa 68 Sayfa 138 Sayfa 208
Sayfa 69 Sayfa 139 Sayfa 209
Sayfa 70 Sayfa 140 Sayfa 210

 

Haldun Bey ağırbaşlıydı, ölçülüydü, zarifti.

Kişi adı ile kullanılan unvanlar büyük harfle başlar.

.. .aktörlük için yazılmış bir başyapıttır.

baş sözcüğü ile başlayan ve sıfat tamlaması olan sözcükler bitişik yazılır

Haldun Bey tiyatroyu galiba yazı sanatları içinde en yakını hissediyordu kendine.

bazı bileşik sözcüklerde ses türemesi ile bitişik yazılır

Kendisi de duygusallığına matematiğin sıkı düzenini denek taşı yaptı.

tür adları küçük harfle başlar

Galatasaray Lisesinde parasız yatılı okudum.

kurum adları büyük yazılır

Ardından Almanya'da ekonomi ve siyasal bilimler konusunda yükseköğrenim çabası.

-öğrenim ve öğretim sözcükleri ile bu sözcüklerin dereceleri bitişik yazılır

Olumsuzlukları elbette göz ardı etmiyordu.

kalıplaşmış sözler ayrı yazılır

Yirmi altı yaşındaydım.

sayılar ayrı yazılır

Bir gün Elmadağ'da Divan'ın önünde karşılaşmıştık.

kuruluş adları büyük yazılır

"Zilli Zarife"yi Elhamra'da

lakaplar büyük yazılır

16 Mart 1916'da dünyaya gelmiş, İstanbul'da.

-tarihi anlatılırken ay,gün yıl büyük yazılır

...maneviyatı kalmamış birtakım insanlardan başka, kuvvet denecek kimse kalmamış.

-belgisiz sıfatlar büyük yazılır

Malumunuzdur   ki   Misak-ı   Millî'yi   en   nihayet Ankara'da tespit ettim

-antlaşmalar,kongreler,görüşme adları büyük yazılır

Kazım Paşa derhâl Liman von Sanders'le beraber, benimle hemfikir oldular.

-topluluk ve millet adları büyük yazılır

...bunlar askerî kıyafet taşıyan urban ve Bedevilerdi.

-kullanışı sırasında kalıplaşan sözcükler bitişik yazılır

Garyrıihtiyari çekildiler, emrettim.

-kullanışı sırasında kalıplaşan sözcükler bitişik yazılır

7."Bir Gönül Adamı" adlı metinden alınan aşağıdaki paragrafı akıcılık, bağlaşıklık ve bağda-
şıklık bakımından inceleyiniz. Cümlede bağlaşıkhk ve bağdaşıklığın nasıl sağlandığını, cümlenin
akıcı olup olmadığını belirtiniz.

 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaa Yayınları

Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 sayfalarını bulacaksınız.

Sevgiyle donanmış anı kitabını okuyanlar "Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi DeğiF'i okuyanlar; orada Kemal Tahir'in "roman"ı ciddiye alışını, Muhsin Eruğrul'un hayatını "tiyatro"ya adayışı-nı, Orhan Kemal'in Türk edebiyatının "en namuslu kalemlerinden biri" olduğunu, "tipik Türk komiği" İsmail Dümbüllü'yü, "tuluatı" yaşatan Muammer Karaca'yı saptayacaklar: Yalnızca sanat çabası.

Parçadaki kelimeler ,noktalama işaretleri,ekler istene düşünceyi anlamlı bir şekilde ortaya koyup,düzgün cümler ortaya çıkarmıştır.

 

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.