sponsorlu bağlantılar

5. Sınıf Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları Harf Sayfa 30

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları HARF EĞİTİM Yayınları sayfa 30:  

5. Sınıf Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları Harf Sayfa 29

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları HARF EĞİTİM Yayınları sayfa 29:  

5. Sınıf Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları Harf Sayfa 28

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları HARF EĞİTİM Yayınları sayfa 28:  

5. Sınıf Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları Harf Sayfa 27

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları HARF EĞİTİM Yayınları sayfa 27:  

5. Sınıf Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları Harf Sayfa 26

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları HARF EĞİTİM Yayınları sayfa 26:  

5. Sınıf Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları Harf Sayfa 25

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları HARF EĞİTİM Yayınları sayfa 25:      

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 45

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 45   Sayfadaki 24. Etkinliğin Cevapları 1. Reformism 2. Populism 3. Republicanism 4. Secularism   Sayfadaki 25. Etkinliğin Cevapları A : What is Reformism? B : It’s the replacement of traditional concepts with modern concepts. A : Which reform is an example of Reformism? B : The Adoption of the New Alphabet is an example of Reformism. A : How did the Adoption of the New Alphabet make our everyday lives better? B : We can learn the new alphabet more easily. A lot of countries use this alphabet so we can learn foreign languages more easily, too.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 44

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 44   Sayfadaki 21. Etkinliğin Cevapları 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçılık 4. Laiklik 5. Devletçilik 6. İnkılapçılık   Sayfadaki 22. Etkinliğin Cevapları 1. a   Sayfadaki 23. Etkinliğin Cevapları a. 2 b. 3 c. 1    

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 43

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 43   Sayfadaki 15. Etkinliğin Cevapları Öğrenciler kendilerine göre konuşacak ve yazacaklardır.   Sayfadaki 16. Etkinliğin Cevapları Öğrenciler kendilerine göre cevap vereceklerdir.   Sayfadaki 17. Etkinliğin Cevapları b   Sayfadaki 18. Etkinliğin Cevapları 1. Mudanya Armistice 2. first part of the film 3. Civil Law 4. last part of the film.   Sayfadaki 19. Etkinliğin Cevapları 1. There are five parts. 2. They get married in the second part. 3. Because she learns about Mustafa Kemal’s marriage. 4. They are the straits and Hatay.  

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 42

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 42   Sayfadaki 11. Etkinliğin Cevapları Öğrenciler kendilerine göre cevap vereceklerdir.   Sayfadaki 12. Etkinliğin Cevapları Atatürk got angry with the king because he said ”clumsy” to Atatürk’s driver.   Sayfadaki 13. Etkinliğin Cevapları 1. Man wore “fez” and women wore religiousbased clothes like veils before the Clothing and Hat Law. 2. Atatürk and his nation wanted a country at the level of contemporary civilizations. 3. Atatürk could never accept his nation to be servants of someone.   Sayfadaki 14. Etkinliğin Cevapları Öğrenciler kendilerine göre konuşacaklardır.  

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 41

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 41   Sayfadaki 6. Etkinliğin Cevapları 1. c 2. f 3. e 4. a 5. b 6. d Sayfadaki 7. Etkinliğin Cevapları (a)   Sayfadaki 8. Etkinliğin Cevapları The main point in Atatürk’s reforms is to bring the Turkish Republic to the level of contemporary civilizations.   Sayfadaki 9. Etkinliğin Cevapları 1. T 2. F 3. F 4. T    

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 71

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 71 :   Anlama - Yorumlama 2.    Etkinlik: Tarihte Lale Devri olarak adlandırılan yıllardaki hâkim zihniyet ile dönemin edebî eserleri arasında ne gibi benzerlikler vardır? Bu benzerliklerin sebepleri nelerdir? Dönemin şairleri, Lale Devrinin kültürel hayatını nasıl yansıtmışlardır? Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Bu sayfanın cevaplarını aşağıdan yorum yaparak isteyiniz. 1.    “Gün Eksilmesin Penceremden”adlı metindeki Ne doğan güne hükmüm geçer, Ne hâlden anlayan bulunur; Ah aklımdan ölümüm geçer; dizelerinde şair neleri anIatmaktadır? Şiirde şairin duygularının nasıl ve neden değiştiğini sözlü olarak ifade ediniz. 2.    Sınıfa getirdiğiniz farklı dönemlerde yazılmış şiir metinlerini yapıları bakımından karşılaştırınız. Şiiri oluşturan yapı unsurlarının dönemlere göre farklılık gösterip göstermediğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki noktalı yere yazınız. 3.    Etkinlik: Bir paragrafı oluşturan ögelerle bir şiiri oluşturan ögeleri karşılaştırınız. Benzerlikleri ve farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz. 3.    “Şiir öyIe ayrı bir dildir ki başka hiçbir diIe çevrilemez. Hatta yazıldığı diIe bile.” ifadesiyle ne anlatılmak istendiğini aşağıdaki noktalı yere yazınız. 4.    Bir şiiri mi yoksa bir düz yazıyı mı ezberlemenin daha kolay olduğunu tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz. 5.    “Güzel şiir, gerçek olmayanı terennüm eder ama bu terennüm ettiği şey hem gerçekten daha güzeldir hem de gerçekten daha gerçektir....

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 70

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 70 :   3.    “Yurdum” adIı şiirde Cahit KüIebi’nin hayatı ve sanat anlayışıyla ilgili hangi izlerin bulunduğunu tartışınız. Tartışma sonunda şiir-şair ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz. Bu sayfanın cevaplarını aşağıdan yorum yaparak isteyiniz. 4.    İstiklal Savaşı yılIarında yazılmış edebî eserler dönemin şartIarını ve zihniyetini yansıtır. İstiklal Marşı’mızı bu açıdan inceleyerek şiirden dönemin şartları ve zihniyetiyle ilgili ifadeleri bulunuz. Bulduğunuz ifadeleri aşağıdaki yere yazınız. 5.    “Koşma” adlı metinde şiirin yazıldığı döneme ve şairin hayatına ait ne gibi izler olduğunu açıklayınız. 6.    Yukardaki şiir parçalarından biri Cahit Külebi’ye, diğeri Dadaloğlu’na aittir. Şairlerin hayatlarını, şiir anlayışlarını göz önün de bulundurarak hangi şiirin hangi şaire ait olduğunu sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 69

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 69 :   1.    “Cenge Giderken” şiirinin teması ile Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı ve şiirin yazıldığı dönem arasında paralellikler kurmaya çalışınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız. Bu sayfanın cevaplarını aşağıdan yorum yaparak isteyiniz. 2.    “Cenge Giderken” şiirini yo rumlayarak metnin yazıldığı dönemdeki şiir anlayışıyla karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 1.    Etkinlik: Bir arkadaşınız sınıfa daha önce getirdiğiniz şiirleri karışık olarak ve şair ismi söylemeden okusun. Hangi şiirin hangi şaire ait olduğunu belirlemeye çalışınız. Tahminlerinizi sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 68

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 68 :   2.    Etkinlik: Şiirde her bir bentte anIatılmak istenenleri birer cümle hâIinde tahtaya yazınız. Bentlerde anlatılanlar ile şiirin teması ve ana duygusu arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışınız. Şair, şiirini niçin bentlere ayırarak yazma ihtiyacı duymuş olabilir. Bentleri; dil, yapı ve anlam bakımından şiirin bütünü ile ilişkilendiriniz. Bu sayfanın cevaplarını aşağıdan yorum yaparak isteyiniz. 3.    Yukarıdaki fotoğrafın ve resmin neyi ifade ettiğini yorumlayınız. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a)    Fotoğrafta mı yoksa resimde mi daha farklı yorumlar ortaya çıktı? Bunun sebebi nedir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Aynı resmin farklı şeyler düşündürebilmesinden hareketle anlam ve yorum arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. b)    Şiirdeki ifade tarzını yu karıdaki fotoğrafa ve resme benzetirsek şiirde açıkça dile getirilmiş olanlarla açıkça ifade edilmemiş olanları anlam çevresinde ilişkilendiriniz. c)    Şairin şiire yüklediği anlam ile metnin sezdirdiği anlam değeri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.   8.2. Metin            UZUN İNCE BİR YOLDAYIM        Uzun ince bir yoldayım    Dünyaya geldiğim anda     Gidiyorum gündüz gece    Yürüdüm aynı zamanda     Bilmiyorum ne hâldeyim    İki kapılı bir handa     Gidiyorum gündüz gece    Gidiyorum gündüz gece         ("-) Âşık Veysel 3.    Etkinlik: “Uzun İnce Bir Yoldayım” adIı ...

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 67

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 67 :   1.    Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayatı ve sanat anlayışını göz önünde  bulundurarak aşağıdaki yönergeler doğrultusunda “Otuz Beş Yaş” şiirini inceleyiniz. Bu sayfanın cevaplarını aşağıdan yorum yaparak isteyiniz. a)    Şiirin yapı özelliklerini (nazım biçimi, ahenk unsurları vb.) belirleyiniz. b)    Şiiri anlatım unsurları (edebî sanatlar, imgeler, çağrışımlar vb.) bakımından inceleyiniz. c)    Şiirdeki birimleri ve bu birimleri birleştiren ortak temayı belirIeyiniz. ç) Şiirdeki birimleri tek başlarına anlamlandırarak bu birimleri anlam, dil ve yapı bakımından şiirin bütünlüğü içinde değerlendiriniz. d)    Şiirin hangi geleneğe ait olduğunu belirleyiniz. 2.    “yolun yarısı”, “bir namazlık saltanat”, “şakaklarıma kar mı yağdı ne” gibi ifadelerden ne anlıyorsunuz? Anlamı açık olmayan bu ifadelerin benzerlerini şiirden bulunuz. Bulduğunuz bu ifadeleri anlamca açık olan ifadelerle bütünleştiriniz. 1.    Etkinlik: “Otuz Beş Yaş” şiirinin sizde uyandırdığı duyguları diIe getiren kısa bir yazı yazınız. Bunlardan beğendiklerinizi sınıfınızın panosunda sergileyiniz....

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 59

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 59   Sayfadaki 8/A etkinliği cevapları It’s about the programmes on TV now.   Sayfadaki 8/b etkinliği cevapları 1. I quiet like documentaries. B 2. I really like football on TV. M 3. I don’t like cartoons. B 4. I hate football. B    ...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 58

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 58   Sayfadaki 6 etkinliği cevapları ( b ) news ( g ) documentary ( d ) sports ( e ) cartoons ( c ) sitcom ( a ) talk show ( f ) soap opera ( h ) quiz show...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 57

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 57   Sayfadaki B etkinliği cevapları 1. talented 2. stubborn 3. hard-headed 4. creative 5. independent Sayfadaki C etkinliği cevapları 1. His full name is Justin Drew Bieber. 2. He is 1.70m. (5’7”) 3. He is a singer, songwriter, composer, musician, an actor, a rapper and a dancer. 4. He can play the guitar, the piano, the percussion, the trumpet. 5. He has got brown eyes. Sayfadaki 3/B etkinliği cevapları 1. Do you go dancing? 2. When do you go? Yes √ No on weekdays √ at weekends 3. Do you do sports? 4. What sports do you play? Yes √ No basketball tennis √ golf none 5. When do you play? Mon Tue Wed Thurs Fri Sat √ Sun Sayfadaki 3/C etkinliği cevapları 1. I am very active. T 2. I go jogging. T 3. I don’t have free time. T 4. I go dancing on Saturday and on Sunday. F 5. I don’t play tennis. F 6. I don’t play tennis on weekdays. T 7. I don’t have a rest. T Sayfadaki 4 etkinliği cevapları 1. Belinda: When do you have (have) a rest? Becky: Well, in the evening. 2. Ally: What do they do (do) on Fridays? Sam: They go (go) dancing. Ally: Do they go (go) with their friends? Sam: Yes, they do. 3. Gabriel: Do you have  ...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 56

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 56   Sayfadaki 1 etkinliği cevapları cheerful g funny a outgoing e boring c creative d helpful b intelligent f sensitive h...