sponsorlu bağlantılar

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 24

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 24      

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 23

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 23      

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 22

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 22      

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 21

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 21      

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 19

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 19  

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 15

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 15  

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 14

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 14  

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 13

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 13      

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 12

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12  

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 25

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 25   Sayfadaki 3A etkinliği cevapları 1. I / My am 16. My / I name is Paul. 2. She /Her umbrella is red. 3. A: Who’s / Whose dictionaries are these? B: They / Their are Sally is / ’s. 4. A: Is this / these your camera? B: No, it isn’t. It’s he / his camera. 5. We are in the same class. Their / Our class is 9D. 6. These / Those aren’t my towels. It / They are their / our towels. My towels are here.   Sayfadaki 3B etkinliği cevapları 1. My favourite dish is pizza. My favourite dishes are pizzas. 2. My friend is from Poland. My friends are from Poland. 3. This is an expensive camera. These are expensive cameras. 4. That’s my pen. Those are my pens.   Sayfadaki 4B etkinliği cevapları                                        / s /                  / z /                 / ız / buses                                                                            ✓ backpacks                     ✓ cafés              &n...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 24

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 24   Sayfadaki 1. etkinliğin cevapları . Torch 2                                sunglasses 4 dictionary 3                           tissues 8 cell phone  10                       passport 7 watch 6                                wallet 1 plane ticket 11                   toothbrush 5 notebook 12                      towels 14 camera 13                             books 9   Sayfadaki 2C etkinliği cevapları 1. Sally’s backpack is black. 2. Amy is ready for the summer camp. 3. Yes, she is happy. 4. It’s black and orange.    ...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 23

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 23   Sayfadaki 11. etkinliğin cevapları . 1. Tony: Is this your book, David? David: No, it isn’t. My book is over there. 2. Brenda: Where is my umbrella? Mother: I don’t know. Is that your umbrella over there? Brenda: Yes, it is. Thanks Mum. 3. Jack: What colour is your pencil case? Sue: It’s orange and green. Jack: Is this your pencil case? Sue: Yes, it is. Jack: Here it is. 4. Boy: Dad, what colour is your folder? Dad: It’s brown. Boy: Is that your folder, over there? Dad: Yes, it is.   Sayfadaki 12. etkinliğin cevapları 1. a 2. b 3. b 4. a...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 22

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 22   Sayfadaki 10C etkinliği cevapları 1. It isn’t a big box. False 2. The hat is orange and green. False 3. The purse is pink. True 4. It’s a black umbrella. False  

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 21

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 21   Sayfadaki 7. etkinliğin cevapları 1. Ray: Hi! My name is Ray. What is your name? Amanda: I’m Amanda. Nice to meet you, Ray. Where are you from? Ray: It’s nice to meet you, too. I’m from Canada. Who is he? Amanda: He is Charles. He is my classmate. We are in the same class. . Charles: Hello, Ray! Are you English? / Are you from England? Ray: Yes, I am. I’m from London in England. How old are you, Charles? Charles: I’m 20. 2. Ruth: Are you in this class? Jessica: No, I’m not. I’m in class 9D. Tom is in this class. Ruth: Is he your friend? Jessica: Yes, he is. Oh! Who are they? Ruth: They are my friends. Thank you. See you. Jessica: Goodbye.   Sayfadaki 9A etkinliğin cevapları A. What‘s this?                                   A. What‘s this? B. It’s a white umbrella.                   B. It’s a purple pencil case. A. What‘s this?                                  A. What‘s this? B. It’s a red pen.                                B. It’s a yellow folder. A. What‘s this?                                  A. What‘s this? B. It’s a black and white hat.          ...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 20

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 20   Sayfadaki 6B etkinliği cevapları . 1. Fettuccini isn’t a Japanese dish. 2. John and Mary are our neighbours. 3. Tom and John are colleagues. 4. Lucy is English. 5. Are Noémi and Blanca Spanish?   Sayfadaki 6C etkinliği cevapları 1. Noémi and Blanca are your friends. 2. She is form England. 3. It is an Italian dish. 4. Tarçın is American. 5. Yes, they are. 6. No, he isn’t. He is single....

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 19

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 19   Sayfadaki B etkinliği cevapları 1. Simge is Turkish. 2. Rosetta is from Italy. 3. Rosetta is in class 9D. 4. Paul and Simge are classmates.   Sayfadaki 5A etkinliği cevapları celebrity 1         roommate 5          dish 7 friend 6               colleague 3       boss 3 neighbour 2          teacher 4          desk mate 4   Sayfadaki 5B etkinliği cevapları 1. Jennifer Aniston is a TV show celebrity. 2. My roommate and I are in the room 15. 3. My friend and I are 15. We are in the same class. 4. Mrs Brennan is our neighbour. She is from the USA. 5. Sushi is a Japanese dish.  ...

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Harf Yayınları Cevapları Sayfa 18

İngilizce Ders Kitabı Harf YAYINLARI Cevapları Sayfa 18   Sayfadaki 2. etkinliğin cevapları Japanese Japan Venezuelan Venezuela Polish Poland French France Chinese China Spanish Spain German Germany Brazilian Brazil Italian Italy Hungarian Hungary        

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 20

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım ADA YAYINEVİ Cevapları SAYFA 20   ANLAMA, YORUMLAMA 1.       Çevrenizdeki insanların, daha çok hangi iletişim yöntemlerini kullandıklarını söyleyiniz. .Çevremizdeki insanlar daha çok sözlü iletişimi yani dille gerçekleştirilen iletişim yöntemini kullanmaktadır.   2.   "Telefon, mektup, elektronik posta" gibi iletişim araçlarından hangisini daha çok kullandığınızı nedenleriyle açıklayınız. Günümüzde en çok telefonla iletilişim kullanılmaktadır. Çünkü en kolay ve en hızlı iletişim sistemidir. Her yere taşınabilir özelliği onu vazgeçilmez kılıyor.   3.   Sevdiğiniz, özlediğiniz birine duygularınızı aktarmak için telefonla konuşmak yerine mektup yazmayı düşündüğünüz oldu mu? Olduysa bunun gerekçelerini sıralayınız. Bazen insan duygularını yüz yüze ifade edemez. Bu durumlarda mektup yazarak düşüncelerini ifade etme yoluna gidebilir. Biz de yer yer düşüncelerimizi mektup yazarak ifade ediyoruz.   4.   İstiklâl Marşı'mızın ve bayrağımızın uluslararası ilişkilerde neyi ifade ettiğini söyleyiniz. İstiklal Marşı ve bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür.   5.   "Büyüklere saygılı davranmak, sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi" hangi gösterge çeşitlerinin örneğidir? Belirtiniz. Büyüklere saygılı davranmak sosyal gösterge; sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesi ise doğal göstergeye girer.   6.   Kamuoyunun bilinçlendirilmesinde basının önemini belirten bir paragraf yazınız. Y...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 19

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım ADA YAYINEVİ Cevapları SAYFA 19   1.      Yaptığınız araştırma sonucunda sınıfa getirdiğiniz, Atatürk'ün basınla ilgili görüşlerinin bulunduğu metinlerden kısa bir bölümü arkadaşlarınıza okuyunuz. Daha önceki sayfalarda bu soru cevaplanmıştı. .   2.  Atatürk'ün, basının daha çok hangi özelliğine vurgu yaptığını söyleyiniz. Atatürk basının, bilinçli kamuoyu yaratmada en önemli araç olduğunu vurguluyor.   3.  Okuduğunuz metinden de yararlanarak Atatürk'ün basına verdiği önemin nedenini açıklayınız. Basın bir milleti aydınlatmada ona doğru yolu göstermede önemli bir araç olarak görüyor. Basının milletin genel sesi olduğunu vurguluyor.   4.  Atatürk, basının neden hür olması gerektiğini söylüyor? Çünkü doğru ve tarafsız bir haber yapabilmesi için basın hür olmalıdır.  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 13

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım ADA YAYINLARI Cevapları SAYFA 13   . Yukarıdaki verilen görsel ögelerdeki gençlerin hiç iletişim kurmadan yolculuk yapmaları mümkün olabilir mi? Ali ve birlikte yolculuk yapan gencin yaşadıklarını iletişimin önemi ve değeri açısından değerlendiriniz. Resimde verilen gençlerin hiç iletişim yapmadan yolculuğa devam etmeleri mümkün değildir. Çünkü iletişim sadece sözle yapılan bir şey değildir. Hiçbir şey söylemeseniz de bir iletişim gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Yukarıdaki resimler bize insanın konuşma ihtiyacı olduğunu bunu gidermek için çevresiyle iletişime geçme ihtiyacı içinde olduğunu gösteriyor. İnsan sosyal bir varlık olarak kendini ifade etme zorunluluğunda hisseder.  ...