7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Koza Sayfa 70

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 70 Koza Yayınları Cevapları   Araştıralım etkinliği cevapları Bahçe makaslarının sap kısımları, terzi makaslarının ise ağız kısımları daha uzun olur. Bahçe makaslarının bitki ve dalları kesmesi için büyük bir kuvvete ihtiyaç vardır. Çıkış kuvvetinin büyük olması için sap kısımları uzun yapılır. Terzi makaslarının ise bir kumaşı kesmesi için daha az bir kuvvete ihtiyaç vardır. Ancak kumaşı düzgün bir şekilde kesmesi önemlidir. Bu nedenle terzi makaslarının ağız kısmı uzun yapılır. Birinde çıkış kuvvetini, diğerinde ise yük yolunu büyütmek önemlidir.

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Koza Sayfa 69

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 69 Koza Yayınları Cevapları   Etkinlik sorularının cevapları 1. Küçük tahta blok, kuvvet uygulanan noktaya yaklaştıkça yükü kaldırmak için daha çok kuvvet, yüke yaklaştıkça daha az kuvvet uygulanır. 2. Cetvele uyguladığımız kuvvetin yönüyle cetvelin yüke uyguladığı kuvvetin yönleri birbirine zıttır. Sonuç olarak kaldıraçlar bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştiren basit makinelerdir.

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Koza Sayfa 65

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 65 Koza Yayınları Cevapları   Sayfadaki düşün-bul etkinliği cevapları 1. Büyük bir kaya parçasını yoldan çekmek için uzun ve sağlam bir demir çubuk kullanılabilir. Öncelikle demir çubuğun bir ucu kayanın altına doğru itilir. Destek noktası oluşturması için de kayanın yakınına bir tuğla ya da taş konur. Demir çubuğun diğer ucu aşağıya doğru itildiğinde kaya parçası hareket ettirilerek yoldan çekilebilir. 2. Tekerlekli sandalye kullanan insanlar için hastane, okul, tiyatro gibi girişi merdivenli olan yerlerin yanlarına özel rampalar yapılır. Böylelikle merdivenden çıkamayacak durumda olan insanlar tekerlekli sandalyeleri ile bu rampaları kolayca çıkarlar.

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Koza Sayfa 64

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 64 Koza Yayınları Cevapları   Kendimi Değerlendirelim Cevapları 1. Bu üç eylemden cismin yerden kaldırılarak kucağa alınmasında ve kucaktan yukarı kaldırıp dolabın üstüne konulmasında fiziksel anlamda iş yapılmış, kucakta bir yerden bir yere taşınması nda iş yapılmamış olunur. 2. Göldeki su potansiyel, gölden çıkıp yatağında akan su kinetik enerjiye sahiptir. Göldeki suyun potansiyel enerjisi depolanmış bir enerjidir, iş yapmaz. Akarsuyun kinetik enerjisi akarsuyun üzerine bırakılan yüzen cisimleri taşıyarak aktığı yönde hareket ettirir ve böylece iş yapmış olur. 3. Halterci halteri yukarı kaldırmış beklerken iş yapmaz, çünkü halter uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmemektedir. 4. Aynı süratle koşan Van kedisi ve Kangal köpeğinin kinetik enerjileri aynı olamaz. Çünkü kedi ve köpeğin kütleleri farklıdır. Bu nedenle kütlesi daha büyük olan Kangal köpeğinin kinetik enerjisi daha fazla olur. 5. Dalda duran elma potansiyel enerjiye, dal esneklik potansiyel enerjisine sahiptir. Dal aşağı çekilip bırakıldığında sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisinin etkisiyle daldaki elma yere düşer ve bu sırada sahip olduğu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. 6. Fosil yakıtların oluşumunda bitkilerin fotosentezi sırasında güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Fosil yakıtlarda depolanmış olan kimyasal enerji araçlarda kinetik, ısıtma sistemlerinde ısı, elektrik santrallerinde elektrik enerjisine dönüşür. 7. Enerji dönüşümleri enerjinin korunduğunu gösterir.  ...