sponsorlu bağlantılar

8.Sınıf Fen Çalışma Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa 16

8.Sınıf Fen ve Teknoloji DİKEY YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 16  

8.Sınıf Fen Çalışma Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa 15

8.Sınıf Fen ve Teknoloji DİKEY YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 15  

8.Sınıf Fen Çalışma Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa 14

8.Sınıf Fen ve Teknoloji DİKEY YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 14  

8.Sınıf Fen Çalışma Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa 13

8.Sınıf Fen ve Teknoloji DİKEY YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 13  

8.Sınıf Fen Çalışma Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa 12

8.Sınıf Fen ve Teknoloji DİKEY YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12  

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 6

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 6   5. sayfada yer alan şemadan yararlanarak “bağlam” ögelerinin hangi fonksiyonlarını  yerine getirdiğini açıklayınız. Siz de aşağıdaki tabloyu uygun örneklerle doldurunuz. . 5.ETKİNLİK: Fotoğraftaki iletişim çeşitlerinden birini belirleyiniz. Belirlediğiniz iletişim çeşidindeki gönderici, ileti, alıcı, dönüt ve bağlamı aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız a. Gönderici..trafik lambaları b. ileti : DUR-GEÇ c. Alıcı : YAYALAR ve ARAÇLAR ç. Dönüt : Yayaların durup araçların geçmesi veya tam tersi d. Bağlam : Trafik ortamı, cadde de denebilir....

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 5

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 5   2. ETKİNLİK Aşağıdaki fotoğrafta iletişimin hangi türü kullanılmaktadır? Fotoğrafta eğitmen yunuslarla el işaretleriyle iletişim kurmaktadır. 3.ETKİNLİK . İLETİŞİM ÖĞELERİ Gönderici (Kaynak): İletiyi hazırlayan, gönderen kişi. Alıcı ( hedef): İletinin gönderildiği kişi. İleti(Mesaj): Gönderilmek istenen bilgi,düşünce,duygu ve benzerinin kanal aracılıyla şifrelenmesidir.Bu şifre genelde dildir. Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç. Örneğin, ses dalgaları. Hava yolu... Bağlam: İetişimin gerçekleştiği ortam Kod: İletişimin dil biçimi halinde düzenlenmesi, şifrelenmesidir. Nesneler sözcükler halinde kodlanır.  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 4

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 4   1."Sürekli İletişim İçindeyiz" metnine göre iletişim her türlü anlam alışverişine denir. 2. “Sürekli İletiŞim İçindeyiz” metnine göre iletiŞim, hangi durumlarda gerçekleŞmektedir? Metne göre iletişim sadece insanların karşılıklı konuşmalarıyla gerçekleşmediği konuşmadan da iletişimin gerçekleştirilebileceği dile getirilmiştir 3. Dille gerçekleşen iletişim ile diğer iletişim türleri arasındaki farklılıkları belirtiniz. İnsan bir durumu,olayı,olguyu en iyi dili sayesinde anlatır.Bu yüzden dille gerçekleştirilen iletişim resim,işaret ve diğer yollarla gerçekleştirilen ileişimden daha kullanışlıdır.   1. ETKİNLİK İletişimin niçin gerekli olduğunu tabloya yazınız. Çünkü insanlar anlaşmak zorundadır. Çünkü hayatın akışını sağlar. Çünkü insanlar arasında gelişmeyi sağlar. Çünkü insanlar iletişim sayesinde gelişir   ÇÜNKÜ İLETİŞİM ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR......

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 2

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 2   1. Sınıf içerisinde yazmadan, konuşmadan, işaretleşmeden, birbirinize bakmadan iki dakika oturunuz.Bu sürede neler düşündüğünüzü arkadaşlarınıza anlatınız... İLETİŞİMSİZLİK insanı yalnızlığa iter ve bu da katlanılacak bir durum değildir. 2. Tarih öncesi devirlerde, insanların mağara duvarlarına ne amaçla resim çizmiş olabileceğini tartışarak belirleyiniz. Tarih öncesi devirlerde insanlar yaşadıkları devrin özelliklerini kendi duygu ve düşüncelerini kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarmak için  yani kendilerinden sonra gelen insanlarla da iletişim kurabilmek için mağara duvarlarına resimler yapmışlardır. 3. insan dışındaki  canlılar arasında bir iletişim sağlanıp  sağlanmadığını  söyleyiniz. İnsan dışındaki diğer varlıklar da gerek çıkardığı seslerle gerekse yaptığı hareketlerle  içgüdüsel olaraka kendi aralarında iletişim kurarlar. 4.Atatürk “Basın, milletin müşterek sesidir.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Gerek yazılı gerek görsel basının en önemli kitle iletişim araçlarından olduğunu belirtmiştir. 5. Sınıfa bir kara yolu haritası  getirerek bu harita ile nasıl bir iletişim sağladığını anlatınız. Harita ile haritadan yararlanan insan arasında bir iletişim vardır.İnsanlar gitmek istedikleri yolun cevabını haritalardan alırlar. kaynak:edebiyatfatihi...

2014 2015 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı ATLANTİK Sayfa 5

8. sınıf ingilizce ATLANTİK YAYINEVİ Ders Kitabı Cevapları Sayfa 5   Sayfadaki 14. etkinliğin cevapları   Öğrenciler kendi cevaplarına göre anketi cevaplayacaktır..

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB A1.1

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB yayınları A1.1 seviye cevapları:   9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 13 9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 12 9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 11 9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 10 9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 9

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 13

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Yayınları Sayfa 13  

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 12

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Yayınları Sayfa 12  

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 11

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Yayınları Sayfa 11  

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 10

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Yayınları Sayfa 10  

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Sayfa 9

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları A1.1 MEB Yayınları Sayfa 9  

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 14

11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14   Hazırlık Çalışması 1. Etkinlik: Tanzimat’la birlikte kültür ve edebiyat hayatımıza giren ve gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerini aşağıdaki tabloya yazınız.   Makale,roman,öykü,tiyatro,eleştiri,fıkra... 2. Etkinlik: Rönesans ile Tanzimat’ın benzerliklerini belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. .  BATI’DAKİ RÖNESANS İLE BİZDEKİ TANZİMAT HAREKETİ ARASINDA HANGİ YÖNLERDEN BENZERLİKLER VARDIR? ·         İki hareket de Ortaçağ zihniyetine karşı girişilen bir yenileşme hareketidir. ·         İki harekette de yeni kavram ve düşüncelere yöneliş başlamıştır. ·         İki harekette de insana değer verilen bir gelişme başlamıştır. .   ·         İki harekette de eleştirel bir yaklaşımla içinde yaşanılan dini-sosyal ekonomik kültürel ve felsefi değerler ve bunları temsil eden kurum-kuruluşlar sorgulanmaya başlanmıştır. ·         Rönesans’ta kralların iktidarında zayıflama Tanzimat’ta padişahların yetkilerinde sınırlama görülmüştür....

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 13

11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13   . 1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. • Tanzimat Fermanı, Osmanlı yönetiminin Batı uygarlığına geçme isteğinin ifadesidir. ( Y) • Sultan Abdülmecit, yenilik hareketlerine halkın yoğun talebi sonucu başlamıştır. (Y ) . • Tanzimat Döneminde gazete, yeni edebî türlerin tanınmasını sağlamıştır. (D ) 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. • 1839 yılında Padişah Abdülmecit tarafından ilan edilen TANZİMAT FERMANI  ile yeni bir devir başlar. • Yenilik hareketinin fikrî yönünü MUSTAFA REŞİT PAŞA  Paşa idare etmiştir. • Tanzimat hareketini başlatan Abdülmecit’ten önceki padişahlar II.MAHMUT ve ................................... . • Tanzimat ile başlayan yenilikler moda ve taklit yoluyla, toplumun SOSYAL hayatına da girmiştir.3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi yenileşme hareketleriyle ilgili değildir? A) Beyoğlu’nda Avrupai kurumların açılması B) Esirliğin kaldırılması C) Bayramlaşma törenlerinde hükümdarın konuşma yapması D) Ölçü ve tartı birimlerinin değişmesi, miladi takvimin kabul edilmesi E) Haremde piyano derslerinin verilmesi...

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 12

11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12   Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve de Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi sebeplerden dolayı böyle bir reform hareketine gidilmiştir. Ancak asıl önemli neden son zamanlarda iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği bu fermanın ilan edilmesinde etkili olmuştur. Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. (Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) Bu devir 1876'ya kadar devam etmiştir. . 2. Tanzimat Fermanı ile devlet - kişi ilişkisinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikler hangi alanlarda olmuştur? Bireysel haklar, eğitim,hukuk,askeri , sosyal alanlarda... 3. Tanzimat Döneminin tanınmış edebiyatçıları nasıl yetişmişlerdir?   Tanzimat dönemi sanatçıları, genel olarak toplumun zengin kesiminden çıkmış, iyi yetişmiş kişilerdir. Halk kökenli değillerdir; ama halkı bilinçlendirip uyandırmaya çalışmışlardır."Toplum için sanat" düşüncesini benimsemişlerdir.Bu sanatçıların yetişmeleri tümüyle eski kültürle olmuştur. . 4. Tanzimat Döneminin önde gelen kültür ve sanat muhitleri nerelerdir? Tanzimat döneminde Beyoğlu eskiden beri gayr-ı Müslimlerin (Hristiyan ve Yahudiler)zorunlu ikamet yeri olarak Batılı yaşamı sürdüren ve Batı’dan gelen yeniliklerin görüldüğü ilk yer olma &o...

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 10

11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10   Hazırlık Çalışması 1. Etkinlik: III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler ve bu yeniliklerin özellikleri ile ilgilihazırlanan posterleri sırayla sınıfa sununuz. Posterleri daha sonra sınıfın panosuna asınız.   . XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER VE YENİLİKLER ASKERİ ALANDA  Askerlik sürelerinin belirlenmesi ve aske ralımının bir usule bağlanması DÜŞÜNCE HAYATINDA  Pozitivist düşünce ön plana çıktı. SOSYAL VE SİYASİ HAYATTA  yönetim merkezi olan babıali güçlendirildi -Meclis-i ahkam-ı adliye (mahkeme) kuruldu -Yeni meclisler komisyonlar kuruldu -Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıkarıldı, yabancılarında katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu. -Padişahın yetkileri kısıtlandı edebiyat fatihinden alıntıdır yönetim yetkisi meclise verildi. - Ülke vilayetlere sancaklara kazalara köylere ayrıldı valiler kaymakamlar görevlendirildi. Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı. 19. yüzyılda sosyal hayatta yapılan yenilikler -Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı. -Yeni yollar yapıldı, edebiyat fatihinden alıntıdır ilk demiryollarının yapımına başlandı. -Belediyeler kuruldu -İlk nüfus sayımı yapıldı (askere gidecekleri belirlemek için) -Kıyafet değişikliği yapıldı, devlet memurlarına ceket gömlek fes giyme zorunluluğu getirildi. -Halk avrupai yaşama özenmeye başladı, evlerde yurtdışından mobilyalar ve ev eşyaları kullanılmaya başlandı, eğlence şekilleri değişti. EĞİTİM ALANINDA  1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi. Rüştiyel...