12. sınıf fizik ders kitabı cevapları başak yayınları

12. sınıf fizik ders kitabı cevapları başak yayınları

Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 sayfalarını bulacaksınız.

 
Sayfa 1 Sayfa 71 Sayfa 141
Sayfa 2 Sayfa 72 Sayfa 142
Sayfa 3 Sayfa 73 Sayfa 143
Sayfa 4 Sayfa 74 Sayfa 144
Sayfa 5 Sayfa 75 Sayfa 145
Sayfa 6 Sayfa 76 Sayfa 146
Sayfa 7 Sayfa 77 Sayfa 147
Sayfa 8 Sayfa 78 Sayfa 148
Sayfa 9 Sayfa 79 Sayfa 149
Sayfa 10 Sayfa 80 Sayfa 150
Sayfa 11 Sayfa 81 Sayfa 151
Sayfa 12 Sayfa 82 Sayfa 152
Sayfa 13 Sayfa 83 Sayfa 153
Sayfa 14 Sayfa 84 Sayfa 154
Sayfa 15 Sayfa 85 Sayfa 155
Sayfa 16 Sayfa 86 Sayfa 156
Sayfa 17 Sayfa 87 Sayfa 157
Sayfa 18 Sayfa 88 Sayfa 158
Sayfa 19 Sayfa 89 Sayfa 159
Sayfa 20 Sayfa 90 Sayfa 160
Sayfa 21 Sayfa 91 Sayfa 161
Sayfa 22 Sayfa 92 Sayfa 162
Sayfa 23 Sayfa 93 Sayfa 163
Sayfa 24 Sayfa 94 Sayfa 164
Sayfa 25 Sayfa 95 Sayfa 165
Sayfa 26 Sayfa 96 Sayfa 166
Sayfa 27 Sayfa 97 Sayfa 167
Sayfa 28 Sayfa 98 Sayfa 168
Sayfa 29 Sayfa 99 Sayfa 169
Sayfa 30 Sayfa 100 Sayfa 170
Sayfa 31 Sayfa 101 Sayfa 171
Sayfa 32 Sayfa 102 Sayfa 172
Sayfa 33 Sayfa 103 Sayfa 173
Sayfa 34 Sayfa 104 Sayfa 174
Sayfa 35 Sayfa 105 Sayfa 175
Sayfa 36 Sayfa 106 Sayfa 176
Sayfa 37 Sayfa 107 Sayfa 177
Sayfa 38 Sayfa 108 Sayfa 178
Sayfa 39 Sayfa 109 Sayfa 179
Sayfa 40 Sayfa 110 Sayfa 180
Sayfa 41 Sayfa 111 Sayfa 181
Sayfa 42 Sayfa 112 Sayfa 182
Sayfa 43 Sayfa 113 Sayfa 183
Sayfa 44 Sayfa 114 Sayfa 184
Sayfa 45 Sayfa 115 Sayfa 185
Sayfa 46 Sayfa 116 Sayfa 186
Sayfa 47 Sayfa 117 Sayfa 187
Sayfa 48 Sayfa 118 Sayfa 188
Sayfa 49 Sayfa 119 Sayfa 189
Sayfa 50 Sayfa 120 Sayfa 190
Sayfa 51 Sayfa 121 Sayfa 191
Sayfa 52 Sayfa 122 Sayfa 192
Sayfa 53 Sayfa 123 Sayfa 193
Sayfa 54 Sayfa 124 Sayfa 194
Sayfa 55 Sayfa 125 Sayfa 195
Sayfa 56 Sayfa 126 Sayfa 196
Sayfa 57 Sayfa 127 Sayfa 197
Sayfa 58 Sayfa 128 Sayfa 198
Sayfa 59 Sayfa 129 Sayfa 199
Sayfa 60 Sayfa 130 Sayfa 200
Sayfa 61 Sayfa 131 Sayfa 201
Sayfa 62 Sayfa 132 Sayfa 202
Sayfa 63 Sayfa 133 Sayfa 203
Sayfa 64 Sayfa 134 Sayfa 204
Sayfa 65 Sayfa 135 Sayfa 205
Sayfa 66 Sayfa 136 Sayfa 206
Sayfa 67 Sayfa 137 Sayfa 207
Sayfa 68 Sayfa 138 Sayfa 208
Sayfa 69 Sayfa 139 Sayfa 209
Sayfa 70 Sayfa 140 Sayfa 210

Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 76

A.    Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1.    Tüketim, üretimi nasıl etkiler? Örnek vererek açıklayınız.

Üretim miktarı üzerinde etkili olan en önemli faktör o ürüne olan taleptir. Talep arttıkça üretim miktarında artış olur. Bir ürüne olan talebin artması ve tüketim alanlarının genişlemesi, üretim miktarını artırır ve üretim yapılan alanların genişlemesinde etkili olur.

Örneğin; buğdayın tüketim alanının geniş olması ve uzun müddet saklanabilmesi buğdayı dünya çapında çok üretilen bir ürün haline getirmiştir. Aynı şekilde kahveye olan talebin artması onun ana vatanı dışında Yemen, Hindistan, Doğu Hint Adaları, Kolombiya, Meksika, Ekvator ve diğer Orta Amerika ülkelerinde yetiştirilmesine neden olmuştur.

Tarım ve hayvan ürünlerine olan tüketim talebi herhangi bir sebeple azalırsa üretimde azalır. Örneğin; büyükbaş hayvanlar arasında ortaya çıkan deli dana hastalığı, büyükbaş hayvancılığı olumsuz etkilemiştir. Yine kuş gribi hastalığı, kümes hayvancılığını olumsuz etkilemiştir.


2.    Dağıtım, tüketimi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Ürünlerin bozulmadan geniş pazar payı olan alanlara ulaştırılması tüketimi artırır. Örneğin; deniz ürünleri çok çabuk bozulduğu için başlangıçta yakın pazarlara ulaştırılmışlardır. Ancak teknolojik gelişme ile birlikte soğutucu taşımacılık (frigofrik) sistemlerinin gelişmesiyle bu ürünler bozulmadan uzak pazarlara ulaştırılmıştır. Dağıtım sisteminin gelişmesiyle bu tür ürünlerin tüketimi artmıştır.

Dolayısıyla özellikle bozulabilir ürünlerin gelişmiş dağıtım sistemleriyle tüketiciye ulaştırılması ürünlerin tüketimini artırmaktadır.


3.    Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşerî faktörlerin başlıcaları nelerdir?

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri faktörler:

Üretimi etkileyen beşerî faktörler;

Sermaye birikimi
Sanayinin etkisi
İş gücü kaynakları
Teknolojik gelişme
Tarımsal faaliyetler

Dağıtımı etkileyen beşerî faktörler;

Ulaşım
İnsan kaynakları
Teknoloji
İletişim
Yerleşim özelliklerinin etkisi

Tüketimi etkileyen beşerî faktörler;

Temel ihtiyaçlar
Gelir düzeyi
Tanıtım ve kitle iletişim araçları
Moda
Teknolojik gelişmeler


4.    İhtiyaçların tüketime etkisi var mıdır? Açıklayınız.

İhtiyaçlar tüketimde belirleyici bir özelliğe sahiptir. Besin maddeleri insanların birinci derece ihtiyaçları arasında yer aldığından bunların tüketimi fazladır. İnsanların temel ihtiyaçları arasında yer alan giysilerin tüketimi ise insanların yaşadığı coğrafi alana göre değişir. Örneğin; ince giysilerin tüketimi soğuk kuşakta azdır. Orta kuşakta ise mevsime göre giysilerin tüketimi değişir. Yazın ince giysiler, kışın kalın giysiler daha fazla tüketilir.
http://testonline.blogcu.com/
İhtiyaçlardan bir kısmı da toplumsal ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkar. Televizyon, radyo, kitap, gazete, bilgisayar bu tür ürünlerdendir. Bunların tüketimi de ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişir. Örneğin az gelişmiş ülkelerde okuma alışkanlığı az olduğundan tüketime sunulan gazete ve kitap miktarı da azdır. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde okuma oranı yüksek olduğundan basılan ve dağıtılan gazete sayısı fazladır.http://testonline.blogcu.com/


İhtiyaçlardan bir kısmı lüks tüketim malları olarak tanımlanır. Bu tür ihtiyaçların başlıcaları; yat, uçak, lüks otomobil ve yazlık evdir. Bu tur ihtiyaçlar diğer ihtiyaçları karşılanan tüketicilere yöneliktir. Bu nedenle lüks ürünlerin üretim yerleri ve miktarları tüketicilere göre belirlenir.


5.    Yenilenemeyen doğal kaynaklar hangileridir?

Doğalgaz, Madenler, Petrol, Kömür


6.    Canlı doğal kaynaklar hangileridir?

Orman, Toprak, Hayvanlar


7.    Yenilenebilen doğal kaynaklar hangileridir?

Su gücü, Rüzgar gücü, Güneş enerjisi, Dalga enerjisi


8.    Doğal kaynakların kalkınmaya etkisi nasıldır?

Doğal kaynakların varlığı ülkelerin kalkınma hızını etkiler. Doğal kaynaklar bakımından zengin ülkeler daha hızlı kalkınırlar. Doğal kaynaklar, bir ülkenin kalkınmasında tek başına yeterli değildir. Çünkü bu kaynakları çıkarmak ve işlemek için gelişmiş bir teknolojiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle hem doğal kaynak yönünden zengin hem de sanayileşmiş ülkeler, ekonomik bakımdan daha çok gelişmektedirler. ABD ve Rusya, bu tür ülkelerdendir. Buna karşılık Nijerya gibi doğal kaynaklar bakımından zengin olduğu halde teknolojisi yeterli olmayan ülkeler, diğer ülkeler kadar gelişememiştir.http://testonline.blogcu.com/


9.    Iklimin üretim, tüketim ve dağıtıma etkisi nasıldır?

İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler, iklim koşullarının bu maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır. Örneğin, ABD’de uçak motoru, pervane gibi parçaları imal eden tesisler ülkenin kuzeydoğusunda faaliyette bulunurken gövde imal eden fabrikalar ve birleştirme tesisleri ılıman iklim koşullarının etkili olduğu güneybatıda yer almıştır. Bunun nedeni tecrübe uçuşları yapabilmek ve malzemelerin açık havada ucuza depolanabilmesidir. Milyonlarca m2 yer kaplayan tesislerin ısıtılmasında da maliyet en aza indirilmektedir.
Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma koşullarını güçleştirir.

İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar, verimi düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti artırır.

Ormancılık, hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerde iklim koşullarına bağlıdır. Bol yağış alan yerlerde ormancılık daha çok gelişmiştir. Mera hayvancılığı, bitki örtüsüne dolayısıyla iklime bağlı bir etkinliktir. Gür otlakların bulunduğu yerler, hayvancılığın gelişmiş olduğu alanlardır. Yine tarımsal faaliyetlerde iklim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ulaşımda iklim özelliklerinden büyük ölçüde etkilenir. Sis olayı, kar yağışı ve buzlanma gibi iklim koşulları ulaşımı olumsuz yönde etkiler. Deniz ulaşımında havanın fırtınalı ya da durgun olması büyük önem taşır. Ulaşım ticaret faaliyetlerini doğrudan etkiler. Çünkü malların pazara ulaştırılması ulaşıma bağlıdır.

Temel ihtiyaçlar arasında yer alan giysi coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin giysi, orta ve soğuk kuşakta yaşamsal bir öneme sahipken Ekvator’da hiçbir önem taşımaz. Bu nedenle ekvatoral bölgede iç pazara yönelik giysi üretimi sınırlıdır. Buna karşılık soğuk yerlerde ise iç pazar için ince giysiler üretilmez. Orta kuşakta ise ihtiyaç duyulan giysi her mevsim değişir. Buna göre bu ürünlerin tüketimi de coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterir.


10.    Yer şekillerinin üretim ve dağıtıma etkisi nasıldır?

Yer şekilleri, ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise götürülmesi gerekse mamül ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla bağlantılıdır. Dağlık ve engebeli alanlar, ulaşımda zorluklara sebep olacağından fabrika yapımı için uygun değildir.

Kara yolları ve demir yolları güzergâhları yer şekillerinden etkilenir. Dağlık alanlar ve yüzey şekilleri ulaşımda aksamalara neden olur. Bunun yanında üretim esnasındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve ürünlerin pazarlara ulaştırılmasını sağlamak için karmaşık ulaşım ağları geliştirilmiştir.

Yer şekilleri iklim üzerinde de etkilidir. Soğuk iklim bölgelerinde ve şiddetli kış şartlarında ulaşımda aksamalar meydana gelir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Tarımsal ve hayvansal üretim, birinci derecede iklim koşullarına bağlıdır.
2. Yer şekilleri, ulaşımı etkilediği için üretim,tüketim ve dağıtımı büyük ölçüde etkiler.
3. Üretim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerin başlıcaları; iklim, yer şekilleri, su kaynakları ve bitki örtüsü.
4. Tanıtım, daha çok …………………………………………………………… etkiler.
5. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerin kalkınma hızı daha fazladır.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1. İklimin elverişli olduğu yerlerde üretim ve ulaşım kolay gerçekleşir. (D)
2. Çok tüketilen ürünlerin üretim miktarı azalır ve üretim alanı daralır. (Y)
3. Ulaşımın geliştiği yerlerde dağıtım fazla olur. (D)
4. Yer şekilleri ve iklim; üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal etmenlerdir. (D)
5. Teknoloji, üretim ve tüketimi doğrudan etkiler. (D)
6. Üretimi fazla olan ürünlerin dağıtımı az olur. (Y)
7. Kömür ve petrol yenilenebilen doğal kaynaklardandır. (Y)
8. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler, daha hızlı kalkınırlar. (D)
9. Güneş, su ve rüzgâr yenilenebilen doğal kaynaklardandır. (Y)
10. Tüketim miktarı üretimi etkilemez. (Y)

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.