11. sınıf fizik ders kitabı cevapları tutku yayınları

Sayfa 37 11. sınıf fizik ders kitabı cevapları tutku yayınları

8.    Aşağıdaki haritada bazıbitki türlerinin yaygın olduğu yerler numaralarla gösterilmiştir.

Kaçnumaralı biyomda biyoçeşitliliğin daha fazla olmasıbeklenir?


A) I        B) II               C) III        D) IV       E) V

11. sınıf fizik ders kitabı cevapları tutku yayınları

 
Sayfa 1 Sayfa 71 Sayfa 141
Sayfa 2 Sayfa 72 Sayfa 142
Sayfa 3 Sayfa 73 Sayfa 143
Sayfa 4 Sayfa 74 Sayfa 144
Sayfa 5 Sayfa 75 Sayfa 145
Sayfa 6 Sayfa 76 Sayfa 146
Sayfa 7 Sayfa 77 Sayfa 147
Sayfa 8 Sayfa 78 Sayfa 148
Sayfa 9 Sayfa 79 Sayfa 149
Sayfa 10 Sayfa 80 Sayfa 150
Sayfa 11 Sayfa 81 Sayfa 151
Sayfa 12 Sayfa 82 Sayfa 152
Sayfa 13 Sayfa 83 Sayfa 153
Sayfa 14 Sayfa 84 Sayfa 154
Sayfa 15 Sayfa 85 Sayfa 155
Sayfa 16 Sayfa 86 Sayfa 156
Sayfa 17 Sayfa 87 Sayfa 157
Sayfa 18 Sayfa 88 Sayfa 158
Sayfa 19 Sayfa 89 Sayfa 159
Sayfa 20 Sayfa 90 Sayfa 160
Sayfa 21 Sayfa 91 Sayfa 161
Sayfa 22 Sayfa 92 Sayfa 162
Sayfa 23 Sayfa 93 Sayfa 163
Sayfa 24 Sayfa 94 Sayfa 164
Sayfa 25 Sayfa 95 Sayfa 165
Sayfa 26 Sayfa 96 Sayfa 166
Sayfa 27 Sayfa 97 Sayfa 167
Sayfa 28 Sayfa 98 Sayfa 168
Sayfa 29 Sayfa 99 Sayfa 169
Sayfa 30 Sayfa 100 Sayfa 170
Sayfa 31 Sayfa 101 Sayfa 171
Sayfa 32 Sayfa 102 Sayfa 172
Sayfa 33 Sayfa 103 Sayfa 173
Sayfa 34 Sayfa 104 Sayfa 174
Sayfa 35 Sayfa 105 Sayfa 175
Sayfa 36 Sayfa 106 Sayfa 176
Sayfa 37 Sayfa 107 Sayfa 177
Sayfa 38 Sayfa 108 Sayfa 178
Sayfa 39 Sayfa 109 Sayfa 179
Sayfa 40 Sayfa 110 Sayfa 180
Sayfa 41 Sayfa 111 Sayfa 181
Sayfa 42 Sayfa 112 Sayfa 182
Sayfa 43 Sayfa 113 Sayfa 183
Sayfa 44 Sayfa 114 Sayfa 184
Sayfa 45 Sayfa 115 Sayfa 185
Sayfa 46 Sayfa 116 Sayfa 186
Sayfa 47 Sayfa 117 Sayfa 187
Sayfa 48 Sayfa 118 Sayfa 188
Sayfa 49 Sayfa 119 Sayfa 189
Sayfa 50 Sayfa 120 Sayfa 190
Sayfa 51 Sayfa 121 Sayfa 191
Sayfa 52 Sayfa 122 Sayfa 192
Sayfa 53 Sayfa 123 Sayfa 193
Sayfa 54 Sayfa 124 Sayfa 194
Sayfa 55 Sayfa 125 Sayfa 195
Sayfa 56 Sayfa 126 Sayfa 196
Sayfa 57 Sayfa 127 Sayfa 197
Sayfa 58 Sayfa 128 Sayfa 198
Sayfa 59 Sayfa 129 Sayfa 199
Sayfa 60 Sayfa 130 Sayfa 200
Sayfa 61 Sayfa 131 Sayfa 201
Sayfa 62 Sayfa 132 Sayfa 202
Sayfa 63 Sayfa 133 Sayfa 203
Sayfa 64 Sayfa 134 Sayfa 204
Sayfa 65 Sayfa 135 Sayfa 205
Sayfa 66 Sayfa 136 Sayfa 206
Sayfa 67 Sayfa 137 Sayfa 207
Sayfa 68 Sayfa 138 Sayfa 208
Sayfa 69 Sayfa 139 Sayfa 209
Sayfa 70 Sayfa 140 Sayfa 210

Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 sayfalarını bulacaksınız.

9.I. Akarsuyun yatak eğiminin az olması

II. Yağış rejiminin düzenli olması
III.    Yüzey şekillerinin engebeli olması
IV.    Yükseltinin az olması
Yukarıdakilerden hangileri hidroelektrik potansiyelinin düşük olmasına neden olur?

A) I ve II    B) III ve IV
C) I ve IV    D) II ve IV
E) I ve III

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir biyom, o biyomda yaygın olmayan hayvan türüyle birlikte verilmiştir?    
              Biyom                      Hayvan

A) Yağmur ormanları        orangutan
B) Savan                                zürafa
C)Çöl                                      deve
D) llıman çayır                       geyik
E) Tundra                           şempanze

 

11.     I. Fosil yakıtların yakılması

II. Kalkerin çözünmesi

III. Şimşek ve yıldırım olayları

Yukarıdakilerden hangileri azot döngüsünü sağlar?
A) Yalnız I    B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) llvelll

 

12. Biyoçeşitlilikle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Kuzey Amerika'daki biyoçeşitlilik, Güney Amerika'ya göre daha fazladır.
B)    Yağış ve sıcaklığın az olduğu yerlerde bi-yoçeşitlilik de azdır.
C)    Aynı iklim kuşağında yer şekillerinin en-gebeli olduğu yerlerde biyoçeşitlilik daha fazladır.
D)    Biyom, benzer bitki ve hayvan toplulukla-rını barındıran ortamdır.
E)    Ekosistem, canlı ve cansız ögelerden oluşur.

13.Yağış ve sıcaklığın yıl boyunca yüksek oldu-ğu yerlerde bitkilerin büyüme, çiçek açma ve meyve verme süreci yıl boyunca devam eder. Bu nedenle böyle yerlerdeki hayvanlar yıl boyunca besin buldukları için göç etmezler.
Buna göre yukarıdaki haritada numaralar-la gösterilen yerlerden hangisinde hay-vanların göç etmesi beklenmez?

A) I        B) II    C) III        D) IV       E) V

 

14.     I. Solunum
II.    Fosil yakıtların yakılması
III.    Karbonatlı kayaçların ayrışması Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin sonucunda karbon açığa çıkar?

A) Yalnız I    B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) I, llvelll

sponsorlu bağlantılarEksik Sayfaları Bildirin, Anında Cevaplayalım.

Hemen Aşağıdaki yorum bölümünden istediğiniz sayfayı belirtiniz.


Facebook girişi yaparak sorunuzu sorabilirsiniz. Fotoğraf'da gönderebilirsiniz. En az 15 dk'da bir cevabınızın verilip verilmediğini kontrol etmek için testonline'a uğramayı unutmayınız.