sponsorlu bağlantılar

2013 2014 Türkçe ÖDEV KAPAKLARI

Türkçe ödev kapakları'nı proje ve performans derslerinizde ödev kapağı olarak kullanabilirsiniz. Türkçe ödev kapağı indir, türkçe ödev kapakları indir için aşağıdaki linklerden kapaklara göz atabilir, kapaklar hakkındaki görüşlerinizi yorum bırakarak bize iletebilirsiniz.   TÜRKÇE KAPAK 1 TÜRKÇE KAPAK 2 TÜRKÇE KAPAK 3 TÜRKÇE KAPAK 4 TÜRKÇE KAPAK 5 TÜRKÇE KAPAK 6 TÜRKÇE KAPAK 7 TÜRKÇE KAPAK 8 TÜRKÇE KAPAK 9 TÜRKÇE KAPAK 10 TÜRKÇE KAPAK 11 TÜRKÇE KAPAK 12 TÜRKÇE KAPAK 13 TÜRKÇE KAPAK 14 TÜRKÇE KAPAK 15 TÜRKÇE KAPAK 16 TÜRKÇE KAPAK 17 TÜRKÇE KAPAK 18 TÜRKÇE KAPAK 19 TÜRKÇE KAPAK 20 TÜRKÇE KAPAK 21 TÜRKÇE KAPAK 22...

2013 2014 Matematik ÖDEV KAPAKLARI

Matematik ödev kapakları'nı proje ve performans derslerinizde ödev kapağı olarak kullanabilirsiniz. Matematik ödev kapağı, matematik ödev kapakları indir için aşağıdaki linklerden kapaklara göz atabilir, kapaklar hakkındaki görüşlerinizi yorum bırakarak bize iletebilirsiniz.   MATEMATİK KAPAK 1 MATEMATİK KAPAK 2 MATEMATİK KAPAK 3 MATEMATİK KAPAK 4 MATEMATİK KAPAK 5 MATEMATİK KAPAK 6 MATEMATİK KAPAK 7 MATEMATİK KAPAK 8 MATEMATİK KAPAK 9 MATEMATİK KAPAK 10 MATEMATİK KAPAK 11 MATEMATİK KAPAK 12 MATEMATİK KAPAK 13 MATEMATİK KAPAK 14 MATEMATİK KAPAK 15 MATEMATİK KAPAK 16 MATEMATİK KAPAK 17 MATEMATİK KAPAK 18 MATEMATİK KAPAK 19 MATEMATİK KAPAK 20 MATEMATİK KAPAK 21  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 213

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 213   Değerlendirme 1.   Aşağıdaki eserleri yazar adlarıyla doğru eşleştiriniz. Seyahatname: Evliya Çelebi Kabusname: Mercimek Ahmet Tazarruname: Sinan Paşa Naima Tarihi: Naima Mustafa Efendi   testonline.blogcu.com 2.   İlâhi, kabul senden, red senden, şifa senden, dert senden... İlâhi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin kaim eyle. Bu parçadaki altı çizgili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir? A.İmale B.  Seci C.  Aliterasyon D.Redif E.  Cinas   3.   Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden biri değildir? testonline.blogcu.com A.Divan şairlerinin, ustalıklarını göstermek için bu türde de eser vermesi B.  Cümle yapılarının kısa olması C.  Cümlede anlam bütünlüğüne önem verilmesi D.Arapça ve Farsça tamlamaların kullanılması E.  Noktalama işaretlerinin kullanılması   4.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. •    Düz yazılardaki kafiyeye................... denir. •    Sade nesir................. ,................... , tarihî ve.................... konularda yazılır. testonline.blogcu.com   •                                           günümüzdeki karşılığı gezi yazısıdır. •                  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 204

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 204   1)Karagöz: Hacivat, Arnavut, Zenne testonline.blogcu.com Orta Oyunu: Kavuklu Meddah: Taklit 2)gerçek, Arnavut-Yahudi- Rum- Ermeni, anlatım-doğaçlama testonline.blogcu.com 3)DYDDDY 4)Bu oyunların usta-çırak geleneğiyle sürdürülmesi halk tiyatrosunun kültürümüzde önemli bir yer bulmasını sağlamıştır. 5)Verilen paragrafta Karagöz oyununun kişiler, konular ve konuların işlenişi bakımından halk kültürüyle ilişkili olduğu anlatılmaktadır.  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 195

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 195   a.  Grup sözcünüzden, "Meddah" hakkında edindiğiniz bilgileri sınıfla paylaşmasını isteyiniz. b.  Bilgi birikiminizden ve kitabınızdaki metinden yararlanarak meddahın, hikâyeyi anlatırken konuyu ve kişileri nasıl canlandırdığını belirtiniz. Bunun anlatıma katkısını ifade ediniz. Meddah hikayeyi anlatırken farklı kültürlere ait kişileri kendi şiveleriyle taklit eder. Bu başarılı taklitler izleyicinin ilgisini çeker. testonline.blogcu.com   c.  "Meddahlıkta asıl olan anlatımdır." diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi açıklayınız. meddahlık bir anlatım sanatıdır. Bir meddahın her şeyden önce dili çok iyi kullanması, farklı ifade biçimlerini, taklitleri etkili bir şekilde uygulaması gerekir. testonline.blogcu.com ç. Meddahlıkta, taklit yeteneğinin önemini açıklayınız. d.  Meddahlık geleneğinin nasıl sürdürüldüğünü ifade ediniz. •Yaptığınız incelemeden hareketle meddahlık geleneğinin özelliklerini aşağıya sıralayınız.  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 193

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 193   c)Göstermeye bağlı metinlerde karşılıklı konuşmaya ve diyaloğa dayalı bir anlatım vardır.testonline.blogcu.com 1)Karagöz oyunu tuluat  tiyatrosunun yani geleneksel halk tiyatrosunun kişi kadrosu ve mekan bakımından farklılık gösteren bir dalıdır. 2)Metnin yazılış amacı okuyucuya günlük yaşamda karşılaşılan bir sorunla ilgili mesaj vermektir. 3.Etkinlik  testonline.blogcu.com Karagöz Günümüz Komedi Türü Tema Günlük yaşamla ilgili konular Günlük yaşam, tarih ve çeşitli evrensel düşünceler Yapı Düz yazı ve diyalog Düz yazı ve diyalog Dil ve anlatım Anlatım karagözcü tarafından taklitler yapılarak sergilenir. Açık ve sade bir dili vardır.testonline.blogcu.com Anlatıcı kendisini hissettirmez. Oyuncuların diyalogları dil ve anlatımın karakterini belirler. Güldürü unsurları Olay ve karakter çatışmaları Olay ve karakter çatışmaları Gelenek Geleneksel halk tiyatrosu(tuluat) Modern tiyatro Benzerlikler: Yapının özellikleri aynıdır. Mizahı oluşturan çatışmalar ve güldürü unsuru iki türün ortak özelliğidir.     Farklılıklar: Kişiler gerçek değildir. Mekan perdedir. Kişiler gerçek hayattan se&cce...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 192

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 192   1.Etkinlik b)Karagöz’ün bir kavak ağacını kesmesidir. c)Metinde alınan bölümde yay ayraç içinde verilmiş ifadeler kişilerin davranışları hakkında bilgi vermektedir. Ç)Değişmeyen tipler Hacivat ve Karagöz’dür. testonline.blogcu.com d)kullanılan müzik kendine özgüdür. Oyunda genellikle tef, darbuka bazen de klarnet çalınır. e)Sözlü edebiyat geleneği içinde yer alır. f)Karagöz’de anlatma, söyleme, kuklaların gölgelerini perdeye düşürme işlevini Karagözcü, hayalî adlarıyla bilinen kişi yapmaktadır. g)Karagöz’de yer alan farklı tipler Ermeni, Arnavut, Yahudi ve Rum kökenlidir. Bu tiplerin ortak özelliği Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesi altında olan azınlık uluslarına mensup olmalarıdır. testonline.blogcu.com 2.Etkinlik a) Birader: Farsçadan günümüze geçmiş bir kelimedir. Kardeş anlamındadır. Adla Sanlar: ad ve san yakın anlamlı kelimelerdir. b) Metindeki diyaloglarda güldürüyü ortaya çıkaran en önemli öge Karagöz’ün Hacivat’ı yanlış anlamasıdır. —Metindeki tekerlemeler anlatımın akıcı olmasına ve karşılıklı konuşmalarda kişilerin birbirlerine daha etkili cevaplar vermesine yardımcı olur.  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 185

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 185   2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz, Meddah, Orta Oyunu Hazırlık Çalışmalarıtestonline.blogcu.com 1.      Seyrettiğiniz bir "Karagöz" oyunuyla ilgili izlenimlerinizi belirtiniz.   2.      Komedi türündeki metinlerde güldürünün nasıl sağlanması gerektiğini söyleyiniz.testonline.blogcu.com Komedi türündeki metinlerde güldürü genellikle olayların ve kişilerin alışılmışın dışında bir özellik taşıması ve kişiler arasındaki karakter, anlayış ve seviye farklılıkları sonucunda ortaya çıkar.  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 184

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 184   1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. testonline.blogcu.com •   Halk hikâyeleri ve mesnevilerde olay örgüsü ve kahramanlar iletiyi iletmek için SEMBOL görevindedir. •   Halk hikâyelerinde MANZUM kısımlar, okuyucunun dikkatini toplamak amacıyla söylenir.   2.   Mesnevi ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz. Nazım birimi beyittir. √ Beyitler aa, ba, ca... şeklinde kafiyelenir. Mesneviler aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. √ testonline.blogcu.com Bir şairin beş mesneviden oluşan eserine"hamse"denir. √ Türk edebiyatının ilk mesnevisi Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig"adlı eseridir. √   3.   Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın önemli mesnevilerinden biri değildir? A.Kutadgu Bilig B.  Leyla vüMecnun C.  Vesîletü'n Necat testonline.blogcu.com D.Harnâme E.  Tahir ile Zühre   4.   Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A.Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir. B.  Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır, olağan üstülükler sınırlıdır. C.  Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır. D.Anlatım tümüyle nesre dayalıdır. E.  Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir. (ÖYS-1997)   5.          Halk hikâyelerinde işlenen konuların halkın beğenisiyle ilişkisini açıklayınız. Halk hikayelerinde tabiat, aşk, sosyal olaylar halkın bakış açısına göre ve iç...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 183

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 183   7.Etkinlik a)zaif ü nizar:zayıf ve bitkin gah: bazı tü: tüy testonline.blogcu.com yirler: yerler tamar: damlar derd: dert od: ateş b) Anlamı bilinmeyen kelimeler divan şiiri kültürünün ürünüdür. c)Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça ve Farsça kelimelere de sıkça yer verilmiştir.Edebi sanatlara, imgelere ve mecazlara başvurulmuştur. testonline.blogcu.com 9)Mesnevi ve halk hikayelerinin çağdaş anlatılardaki karşılığı öykü ve roman türleridir. Anlama Yorumlama 1)Arzu ile Kamber hikayesi halk kültürünün şekillendirdiği bir zihniyetin ürünüdür. Harname ise Osmanlı döneminde toplumun üst düzey kesiminde  görülen siyasi mücadelelere mevki ve makam düşkünlüğüne dair izlenimler sunmaktadır. 2)Halk hikayeleri günümüzde radyo, televizyon ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla devam etmektedir. 3)Meddahlığın en önemli koşulları ince bir espri anlayışına sahip olmak ve hazırcevap olmaktır. 4)Harname’de yaşanan olayların günümüzde yaşanması mümkün değildir.  ...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 182

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 182   1.   a. Metnin iletisini belirtiniz. Metnin iletisi: İnsan, sahip olduğu şeylerle yetinmeli, hak etmediği şeylere göz dikmemelidir.   b. Metnin olay örgüsü ve kişilerin hikâyedeki iletiyi iletmek için nasıl bir görev üstlendiklerini söyleyiniz. testonline.blogcu.com Metinde sembolik kişiler (eşek, öküz) açgözlülüğün getirebileceği kötü akıbeti belirtmek üzere görev üstlenmiştir.   5.Etkinlik a)Olay örgüsünde anlatılanlar bir eşeğin başından geçmiştir. b)Hikayedeki kahramanlar sembolik(alegorik) kişilerdir. Günümüzde bu kahramanların benzerlerine rastlamak mümkün değildir. testonline.blogcu.com 2) a-b-c)Metinde hayali bir mekan vardır. Mekan betimlemesi yapılmamıştır. 3)Olayların geçtiği zaman dilimi belirtilmemiştir. 4)Metinde eşeğin yaşadığı trajediyi isyana dönüştüren unsur öküzlerin rahat hayatı ve tarlalardaki ekinlerdir. 6.Etkinlik testonline.blogcu.com b)Harname, mesnevi türünde yazılmıştır. Şairin bu tercihi dönemin şiir geleneğinde mesnevi yazmanın önemiyle ilişkilidir. c)Metin ikili mısralar yani beyitler halinde yazılmıştır. Mesnevi türünde yazılmış olan metnin uyak şeması aa,bb,cc,dd,… 5) a) Metnin teması kanaat etmektir. Bu tema evrenseldir. b-c)Metnin yazıldığı yüzyılda toplum sorunları din merkezli bir yaklaşımla ele alınmakta, ahlaki değerlerin önemine vurgu yapılmaktadır. Ç)Metinde anlatılan olay gerçeğe aykırı olsa da metnin vermek istediği ileti yani tema insana özgü ve yaşanabilir niteliktedir. 6)divan şiirin mesnevi geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır. 7)Eserde ilk dokuz beyit bir eşeğin dış gör&...

2013 2014 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 181

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 181   a. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız. Yük taşımaktan iyice zayıflayan bitkin düşen bir eşek vardır. testonline.blogcu.com Sahibi bir gün onu serbest bırakır ve eşek, otlaktaki semiz öküzleri izler. Öküzlerin boynuzlarına ve cüsselerine bakıp kendi halini düşünür. Bu ayrımcılığın nedenini öğrenmek için eşeklerin pirine gidip danışır. Eşeklerin piri, bu durumun yaradılış gayesi ve bir kader olduğunu söyler. testonline.blogcu.com Eşek, pirinin söylediklerine önem vermez, bir tarlaya girip buğday yer ve tarla sahibi onun kuyruğunu keser.   b. Metinde anlatılanlar olduğu gibi yaşanabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz. Metinde anlatılanlar yaşanabilir olaylar değildir. Hayatla ilgili dersler vermektedir. 181  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 196

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 196     7., 8., 9. ve 10. sorularıaşağıdaki metne göre cevaplandırınız.   7.  Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? testonline.blogcu.com A)  Bütün marangozlar deneme yazabilmelidir. B)   Türkçeyi, sadece Türkçeyle ilgilenenler güzel ve doğru bir şekilde kullanmalıdır. C)   Türkçe konuşan herkes, dili güzel kullanma şuuruna sahip olmalıdır. D)   Dili düzgün kullanmak, kültürün en üst basamağıdır. E)  Dili güzel konuşup yazmak, edebiyat değildir.   8.  Yazar, paragrafta düşünceyi geliştirmek için hangi anlatım tekniğine başvurmuştur? testonline.blogcu.com A) Tanımlama - Tanık gösterme                     B) Açıklama - Tartışma C) Örneklendirme - Karşılaştırma                   D) Tanık gösterme - Karşılaştırma E) Karşılaştırma - Tanımlama 9. Paragrafın türünedir? A) Açıklama paragrafı                                    D) Hayalî paragraf B) Tasvir paragrafı                                              E) Tartışma paragrafı C) Çözümleme par...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 195

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 195   1.   Bir metni oluşturan anlatım birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayarak yazınız. kelime, kelime grupları, cümle, paragraf   2.   Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. testonline.blogcu.com   •  Tanık gösterme, paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından biridir. •  Öyküleme, paragrafta kullanılabilecek anlatım TÜRLERİNDEN biridir.   3. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)  Sanatçılar, dili işleyerek onun güzelliğini fark etmemizi ve onu sevmemizi sağlarlar. B)   Sanatçıların işi dili işlemektir. C)   Sanatçılar olmasaydı dilimizi sevmezdik. D)   Dili ortaya çıkaran sanatçılardır. E)  Sanatçılar, eserlerine tat katmak için buluş yaparlar.   4.  " Düşüncenin akışına göre parça, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? A) çok şımarık olurlardı.                                B) çok başarılı olurlardı. C) şiirleri dilden dile dolaşırdı.                       D) silinir giderlerdi. testonline.blogcu.com E) yayınevleri kurarlardı.   5.  Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi giriş cümlesi olur? A)  Yani şiirin dünyası hazırdır. B)   Bu kâğıtlar cebimdedir hep. C)   Küçük küçük kâğıtlara bazı mıs...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 194

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 194   Paragraf Bilgisi 3.  Aklımızla hayat arasında ara buluculuk eden "uyum perisi"nin bir gün dalgınlığı tutar ve göğüs kafesi adını koyduğumuz o tehlikeli kapıyı aralar. Orada şimdiye kadar hiç rahatsız edilmeden kendi çarpıntısını dinleyen kalp, ansızın uyuşukluğa dalan başka bir kalbin atışlarını duymaya başlar. testonline.blogcu.com Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? A) Karşılaştırma                         B) Tasvir                                         C) Öyküleme D)Tartışma                                E) Çözümleme   4.  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? testonline.blogcu.com A) İkilemelere yer verme                                B) Karşılaştırmaya başvurma C) Birden çok duyuya seslenme                    D) Betimleyici ögelerden yararlanma E)  Birinci kişili anlatımla oluşturulma                         &nb...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 193

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 193   1.Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. testonline.blogcu.com •  Tuğlaların bir duvarı ve evi oluşturması gibi metinleri de paragraflar oluşturur. •  Metnin içindeki en büyük anlatım birimi paragraftır. •  Bir metin içinde farklı anlatım türlerine ait paragraflar bulunabilir.   2.Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. testonline.blogcu.com ( Y  ) Metinler, tek düze anlatımlı paragraflardan meydana gelir. ( Y  ) Bir hikâye metninde insanı güldüren paragraflara rastlanmaz. ( D  ) Bir metinde her türlü paragraf yer alabilir. 193  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 192

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 192   6. Etkinlik "Atatürk ve Sanat" ile "İnce Sözler" adlı metinlerin paragraflarını birbirleriyle olan ilişkileri bakımından inceleyiniz ve aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.   Metnin başlığıyla paragraflarda anlatılan konular arasında genellik-özellik bakımından nasıl bir ilgi vardır? testonline.blogcu.com Metnin başlığı, paragraflarda anlatılan konuları kapsayan genel bir ifadedir.   Metnin başlığıyla hiç ilgisi olmayan bir paragrafın metne nasıl bir etkisi olabilir? Metnin başlığıyla hiç ilgisi olmayan bir paragrafın metinle anlamsal bir yakınlığı da olamaz. Böyle bir paragraf, anlam akışını da bozar. testonline.blogcu.com   7. Etkinlik Aşağıda boş bırakılan yere başınızdan geçen bir olayı ya da bir arkadaşınızın fiziksel ve ruhsal özellikleri yahut herhangi bir durumla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir paragraflık yazı yazınız.   8. Etkinlik İstediğiniz herhangi bir konuyu seçiniz. Aşağıda boş bırakılan yere seçtiğiniz konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan paragraflardan oluşan bir metin yazınız. 192  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 191

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 191   4.Etkinliktestonline.blogcu.com “İnci Sözler” metninde açıklayıcı, örnekleyici anlatıma ve karşılaştırmaya başvurulmuştur.   5.Etkinliktestonline.blogcu.com Olaya dayalı ve öyküleyici anlatımlarda paragraflar farklı zaman kipleriyle kurulabilir. Bunun nedeni, geçmişte veya içinde bulunduğumuz zamanda gerçekleşen olay ve durumların ifade edilmesidir.  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 190

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 190   2.Etkinlik Bir metinde iki farklı konu varsa ve bu iki metin tek başlık altında inceleniyorsa iki konu da ana düşünceyi destekliyor demektir. -Metindeki paragraflar birbirine anlam ve yapı bakımından bağlanmıştır. Her paragraf ana düşünceyi destekleyen bir yardımcı düşüncedir. testonline.blogcu.com   3.Etkinlik Metnin ana fikri paragrafların toplamıdır.   Anlama Yorumlama -Metnin paragraflarında ileri sürülen düşünceyi desteklemek amacıyla öyküleyici ve açıklayıcı anlatım teknikleri ile örnekleme, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 189

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 189   ♦   "Atatürk ve Sanat" adlı metnin ana fikrini tespit ediniz. Atatürk sanata ve sanat eğitimine büyük bir önem vermiştir. testonline.blogcu.com   ♦   Paragrafların çeşitlerini belirleyiniz. Açıklama paragrafı, olay paragrafı, düşünce paragrafı, betimleme paragrafı   ♦   Metni ikiye bölmek isteseydiniz nereden bölebileceğinizi sebebiyle söyleyiniz. testonline.blogcu.com 1. Etkinlik Aşağıdaki soruyu, "Atatürk ve Sanat" adlı metni dikkate alarak aşağıda boş bırakılan yere cevaplayınız. Bir metni; radyo, televizyon, bilgisayar gibi bir elektronik alet olarak düşününüz. Metnin görevini yapmasını sağlayan parçalar nelerdir? Metnin görevi bir düşünceyi, durumu ya da olayı anlatmaktır.     "Atatürk ve Sanat" adlı metinden rastgele altı paragraf çıkartıp metni tekrar okuyunuz. Metnin anlamında ortaya çıkan değişikliklerden yola çıkarak metin-paragraf ilişkisini aşağıda boş bırakılan yere yazınız. 189  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 187

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 187   ■  Yandaki bilgisayar kasasının resmini inceleyiniz ve bilgisayarın hangi parçalardan oluştuğunu ve parçaların görevini araştırınız. testonline.blogcu.com ■   Parçaların içinde görevini yerine getirmesini sağlayan başka parçaların olup olmadığını araştırınız. □  Her bir parçanın görevi farklı olduğu hâlde hepsi tek bir iş etrafında nasıl toplanmıştır? testonline.blogcu.com □  Bir evi meydana getiren bölümler nelerdir?   -Bilgisayar kasasında bilgisayarın işlevlerini yerine getiren elektronik parçalar vardır. Bilgisayar parçalarının içinde görevlerini yerine getiren başka paralar da vardır. (devreler)  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 186

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 186   1.  Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. •   Özellikle soyut ve anlaşılması zor konularda düşünceyi geliştirmek ve ifadenin daha kolay anlaşılmasını sağlamak için paragrafta anlatılan konuyla benzer durumları vermeye   ÖRNEKLEME   denir. testonline.blogcu.com •   Her paragrafın bir ANA FİKRİ vardır.   2.  Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. ( D  ) Örneklendirme, anlatılan konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. (  Y ) Tanımlama, bir şeyin başka bir şeyle benzerlik ve farklılıklarını bulmaktır. ( Y  ) Karşılaştırma, anlatılan konuya hiçbir katkı sağlamaz.   testonline.blogcu.com 3.  İnsanlık, yeryüzüne bırakıldığı ilk andan bu yana kendi yüzünü ikiye ayırdı: güzel ve çirkin. Yüzünün güzel yanını sürekli aydınlıkta tutup onu seyre dalarken öbür yüzünü görmezlikten gelmeye özen gösterdi. Bunu yaparken insanın tabiatına karşı cürüm işlediğini bir kere bile aklına getirmedi. Oysa bu yüzün iki yarısı var dıve her iki yan da insanın kendisine aitti. Ama kendilerine çirkin diye bakılanlar bunu hatırlatma ihtiyacını da hissetmediler. Parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A) Karşılaştırma - Çözümleme                       B) Açıklama - Öyküleme C) Öyküleme - Tartışma                     &n...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 185

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 185   15.  Etkinlik Defterinize, bir yemek yarışmasında jüri üyesi olduğunuzu varsayarak birinciyi seçmek için neler yapacağınızı açıklayan bir paragraflık yazı yazınız. Yazdığınız paragrafta düşünce ve duygunuzu daha iyi ifade edebilmek için hangi anlatım tekniğini kullandığınızı aşağıya yazınız. testonline.blogcu.com   Karşılaştırma tekniğinin anlatımdaki rolünü sözlü olarak ifade ediniz.   testonline.blogcu.com 16.  Etkinlik Bu bölümde öğrendiğiniz paragrafla düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak aşağıda boş bırakılan yerlere birer paragraflık yazı yazınız....

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 184

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 184     12.Etkinlik Örneklemenin yapıldığı cümleleri paragraftan çıkarırsak ifade edilen duygu ve düşüncenin inandırıcılığı ve etkileyiciliği kaybolur. testonline.blogcu.com   13.Etkinlik Yazar, ileri sürdüğü görüşü desteklemek için örneklemeye başvurmuştur.  

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 183

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 183   10.Etkinlik -Yazar, konuyla ilgili görüşünü desteklemek amacıyla tanık gösterme yoluna gitmiştir. testonline.blogcu.com -Yazar, ileri sürdüğü görüşü desteklemek için tanık göstermeye başvurmuştur.   11.Etkinlik -Konunun uzmanı olmayan birini görüşlerimize tanık gösterirsek düşüncemizin inandırıcılığı ve etki gücü azalabilir.  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 182

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 182   8.Etkinlik Tadı Damağımda adlı metin bir karşılaştırma paragrafıdır. testonline.blogcu.com -Karşılaştırma paragraflarında açıklayıcı anlatım, karşıt kelime ve cümlelerin kullanılması gibi ortak özellikler vardır. -Karşılaştırmalar, farklı türden kavramlar arasında yapılır.   9.Etkinlik testonline.blogcu.com Karşılaştırma paragraflarında birbirinden farklı durum veya özellikler ana düşünceyi daha kolay anlaşılır ve daha etkili hale getirir.  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 181

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 181   Yukarıdaki paragraflarda hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?testonline.blogcu.com Açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.   Yazarlar, yukarıdaki paragraflarda neleri, hangi yönlerden karşılaştırmışlardır?   Paragraflarda verilmek istenen görüşler için başka ne tür anlatım teknikleri kullanılabilir? Paragrafta verilmek istenen görüşler “örnekleme, tanık göstermek”  gibi anlatım teknikleriyle aktarılabilir.  testonline.blogcu.com Bulduğunuz, karşılaştırma yapan paragrafların ortak özellikleri nelerdir? -Karşılaştırma paragraflarında açıklayıcı anlatım, karşıt kelime ve cümlelerin kullanılması gibi ortak özellikler vardır. 181  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 180

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 180   4.Etkinlik testonline.blogcu.com İyi bir tanımda şu özellikler bulunmalıdır. Açık ve anlaşılır bir dil, mantıklı ve tutarlı bir açıklama, kanıtlayıcı ve inandırıcı bir anlatım, örnekleme karşılaştırma tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yolları 5.Etkinlik Bir problem doğru bir şekilde tanımlanmışsa çözümü için nelerin yapılması gerektiğine daha sağlıklı bir şekilde karar verilebilir. testonline.blogcu.com 6.Etkinlik “Bana getir” emrini alan kişinin, bu emri verene ne getirebileceği belli değildir. Çünkü cümlede ne istendiği belirtilmemiştir....

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 179

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 179   Yukarıdaki paragrafta kaç farklı tanım olduğunu ve bu paragrafın hangi sorunun ceabı olabileceğini aşağıya yazınız.testonline.blogcu.com Bu paragrafta iki tanım cümlesi vardır. Paragraf üç sorunun cevabı niteliğindedir.   Paragraftaki tanımlamaların işlevlerinin neler olduğunu aşağıya yazınız.testonline.blogcu.com Paragraftaki tanımlamalar konunun daha kolay ve açık biçimde anlaşılmasını sağlar.   Tanımlama paragrafı, bir şeyi veya kişiyi geniş bir şekilde tanımlayabildiği gibi bir paragrafta birden çok kişiyi veya nesneyi de tanımlayabilir. 179  ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları EKOYAY SAYFA 178

2013 2014 9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 178   Paragraf Bilgisi Paragraflardaki ana fikir geliştirilirken hangi dil birliklerinden yararlanılmıştır? Ana fikri desteklerken hangi anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır?testonline.blogcu.com Yardımcı fikirler olmasaydı ana fikrin açıklık ve ikna derecesi nasıl olurdu? Somut bir kavramı açıklamak mı soyut bir kavramı açıklamak mı daha çok yardımcı fikir kullanmayı gerektirir? Niçin? "İnanmak, başarmanın yarısıdır." cümlesini ana fikir olarak belirleyip en az beş cümlelik bir paragraf yazınız. Yazdığınız paragrafta ana fikri nasıl geliştirdiğinizi aşağıda boş bırakılan yere yazınız.  testonline.blogcu.com 2. Etkinlik 176 ve 177. sayfalardaki numaralı paragraflardan tanım paragrafını bulunuz. Derse getirdiğiniz paragrafla birlikte sınıfta okuyunuz ve paragrafların ortak yönlerini belirlemeye çalışınız. Tanım paragraflarındaki, paragrafın konusunu belirleyen ve ana fikri ifade eden cümleyi bulunuz, diğer cümleleri çıkararak paragrafı tekrar okuyunuz. Anlamda meydana gelen değişikliği aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Tanım paragrafı “ Roman Sanatı” adlı paragraftır. 178...