yaz tatili kaç gün? e okul online takdir teşekkür hesaplama, testonline Sbs iptal edildi peki ya şimdi ne olacak? teog a nasıl çalışılmalı en iyi proje ve performans kapakları, testonline öğretmeni bıçakladılar, testonline

sponsorlu bağlantılar

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 221

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 221   13.   —önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri'nin —adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)    Sabahattin Ali'nin - Yeşil Gece B)    Orhan Kemal'in - Çalıkuşu C)    Aziz Nesin'in - Dudaktan Kalbe D)    Rıfat llgaz'ın - Acımak E)  Kemal Tahir'in - Kavak Yelleri (2008/ÖSS) 14.   Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)    Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlaşıyının başarılı örneklerini veren yazarlarımızın başında Aziz Nesin, Rıfat llgaz ve Muzaffer İzgü'yü sayabiliriz. B)    Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin başarı kazanmasında etkili olmuşbir yazarımızdır. C)    Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kültürün oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır. D)    Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal duyarlılıkla biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri arasında yer alır. E)  Falih RıfkıAtay, Türkçenin inceliklerini taşıyan, yalın, akıcı anlatımıyla gezi yazılarının bağımsız birer tür boyutuna ulaşmasında etkili olmuştur. (2008/ÖSS) 15.   Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden b...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 220

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 220   9. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? A) Mahur Beste                         B) Sürgün                                C) Ölmez Otutestonline.blogcu.com D) Makber                                 E) Aylak Adam (2010/LYS)   10.   Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?testonline.blogcu.com A)    Reşat Nuri Güntekin B)    Refik Halit Karay C)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu D)    Memduh Şevket Esendal E)  Abdülhak Şinasi Hisar (2010/LYS)   11.   Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)    Bir Tereddüdün Romanı B)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşutestonline.blogcu.com C)    Mahşer D)    Fatih-Harbiye E)  Yalnızız (2010/LYS) 12.   Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)    Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralık Konak B)    Kiralık Konak - Yaban - Panorama I - Panorama II C)    Yaban - Panorama I - Kiralık Konak - Panorama II D)    Kiralık Konak - Panorama I - Panorama II - Yaban E)&n...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 219

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 219   5.   Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destan'nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A)    Haldun Taner B)    Recep Bilginer testonline.blogcu.com C)    Necati Cumalı D)    Refik Erduran E)  Turan Oflazoğlu   6.   Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A)    Orhan Kemal'in - Talip Apaydın'ın - Fakir Baykurt'un B)    Kemal Bilbaşar'ın - Yaşar Kemal'in - Necati Cumalı'nın testonline.blogcu.com C)    Kemal Tahir'in - Tarık Buğra'nın - Samim Kocagöz'ün D)    Sait Faik'in - Selim İleri'nin - Sabahattin Ali'nin E)  Abbas Sayar'ın - Yusuf Atılgan'ın - Dursun Akçam'ın (2009/ÖSS)   7.   Orhan Kemal'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A)    Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur. testonline.blogcu.com B)    Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gece kondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır. C)    Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır. D)    Esir Şehrin İnsanları adlı r...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 218

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 218    4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.testonline.blogcu.com •   Bu öykü türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Sait Faik Abasıyanık Dünya edebiyatında, Rus yazar Çehov'un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bu öykü türüne durum öyküsü denir.   2.   Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.testonline.blogcu.com •     Bilge Karasu, "Yeni Yalan Zamanlar"da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır. (  D ) •     Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu'nun ilk romanı, "Ölmeye Yatmak"tır. (  D ) •     Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır. (  D ) •     Yusuf Atılgan'ın "Anayurt Oteli" adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir. ( D  )  testonline.blogcu.com 3.   Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendi'nin Rüyaları'yla.......

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 215

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 215   1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. •    Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz. Şair Evlenmesi testonline.blogcu.com •   Vatan Yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir. •    Epik tiyatronun edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği Keşanlı Ali Destanı   2.   Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız. testonline.blogcu.com •     Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla tiyatro Anadolu'ya da açılmıştır. (  D ) •     Cumhuriyet Döneminde Muhsin Ertuğrul tiyatronun her aşamasında öncü olmuştur. ( D  ) •     Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Canavar" adlı eseri köy yaşamını işleyen ilk manzum oyunumuzdur. ( D  )   3.   Aşağıda verilenlerden hangisi Recep Bilginer'in eserlerinden biri değildir? A)    Karım ve Kızım B)    Mevlâna C)    Sırat Köprüsü D)    Ben Devletim E)  Künye   4)Köşebaşı: Ahmet Kutsi Tecer Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek Yıldızlara Bakmak: Behçet Necatigil Mine: Necati Cumalı Sarı Naciye: Recep Bilginer   5)Koca Bebek(oyun), Paydos(oyun), Harput’ta Bir Amerikalı(oyun), Kadın Bir Defa Sever(roman), Dişi Aslan (roman)   215   ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 194

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 194   1.   Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız. testonline.blogcu.com •     Modern kavramıyla lüks ve çağdaş kavramları arasında bir ilişki yoktur. (  Y ) •     Modernizmi esas alan eserlerde geleneksel anlatım ve yapı reddedilir. ( D  ) •     Modernizm aklın esas alındığı toplumsal bir dönüşüm sürecidir. (  D )   2.   Aşağıda verilen yazarlardan hangisi modernizmi esas alan anlaşıya bağlı olarak eser vermemiştir? testonline.blogcu.com A) Oğuz Atay                               B) Nezihe Meriç                         C) Bilge Karasu D) Orhan Pamuk                          E) Peyami Safa   3.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. •     Modernizmi esas alan yazarlar Batı'daki VAROLUŞÇULUK düşünce akımından etkilenmişlerdir. •     Modernizmi esas alan yazarların oluşturduğu edebiyat geleneği MODERN HAYAT diye anılmaktadır.   4.   Aşağıda verilen yazar ve eserleri doğru olarak eşleştiriniz. Yusuf Atılgan: Anayurt Oteli Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve Oğulları Oğuz Atay: Korkuyu Beklerken  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 193

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 193   1.     İncelediğiniz "Parasız Yatılı" ve "Kar" adlı metinlerden hareketle yeniliği sürdüren yazarların hangi temalara yöneldiklerini, dil ve anlatımlarının öne çıkan özelliklerini tartışarak belirleyiniz. testonline.blogcu.com 2.     İncelediğiniz metinlerden yansıyan ekonomik ve sosyal problemler günümüz toplumunda devam etmekte midir? Düşüncelerinizi açıklayınız. 3.     İncelediğiniz metinlerle ilgili olarak aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. testonline.blogcu.com Parasız Yatılı: realizm Kar: Varoluşçuluk  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 192

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 192   1)Metnin Olay Örgüsü: KA’nın intihar eden kızlar hakkında bir araştırma yapmak üzere Almanya’dan Kars’a gelmesi Kars’ta bir otele yerleşen KA’nın, üniversite yıllarında aşık olduğu ve şimdi dul bir kadın olan İpek’le karşılaşmasıtestonline.blogcu.com Kars’ta dinci ve laik çevreler arasında geçen siyasi mücadeleler Lacivert adındaki gizemli katilin KA’yı kaçırıp tehdit etmesi KA’nın Lacivert’in yerini polise bildirmesi,Polisin Lacivert’i bulup öldürmesinin ardından Lacivert’in hem İpek hem de İpek’in kardeşi Kadife ile ilişkisi olduğunun anlaşılması KA’nın her şeye rağmen İpek’e birlikte Almanya’ya dönmeyi teklif etmesi ve İpek’in Lacivert’in ölümünden sorumlu tuttuğu KA’yı reddetmesi KA’nın araştırma sonucuna göre Kars’taki kızlar başörtüsü ve idin baskılar nedeniyle bunalıma girerek intihar etmişlerdir.testonline.blogcu.com KA, araştırmasını tamamlayıp Almanya’ya döner ve birkaç yıl sonra sokakta öldürülür. Katili bulunamaz. 2)Metnin olay örgüsü 1990’lı yılların başlarında Türkiye’de başlayan dini yapılanmalar, gizli örgütler, laiklik ve darbecilik gibi siyasi oluşumlar gibi gerçekleri yansıtır. 3)Metinde anlatılan olay örgüsü aslında KA’nın anılarından yola çıkılarak yazılmıştır. 4) KA: 12 yıl önce sürgün olarak gittiği Almanya’da araştırmacı- gazeteci olmuş, toplum sorunlarına duyarlı laik düşünceye sahip bir aydındır. İpek: KA’nın çocukluk aşkıdır. Yıllar sonra Kars’ta yeniden karşılaşırlar.testonline.blogcu.com Kadife: İpek’i...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 185

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 185   1)Metinde geçen olaylar “yoksulluk” teması etrafında örgütlenmiştir. Olaylar anlatılırken kadının hastaneden eve dönüşü ve kızıyla birlikte parasız yatılılık sınavına gitmelerinde kronolojik sıra kırılmıştır. Öykünün sonunda ne olduğu belli değildir. 2)Metnin Kahramanları: Kadın: Kocasının ölümünden sonra kızıyla yalnız kalmış, yoksul bir kadındır. testonline.blogcu.com Çocuk: Sekiz yaşında, başarılı bir kız çocuğudur. Başhemşire: disiplinli, aynı zamanda yardımsever bir hemşiredir. Halide Hanım: Ev sahibi 3)Metindeki kahramanlar metnin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygundur. 4)Annenin hasta bakıcı olarak işe girmesi, kızın hayatında “yalnızlık” döneminin başlayacağı anlamına gelmektedir. 5)Metnin anlatımında babanın dürüstlüğünden, kızın başarısından ve akıllı oluşundan söz edilmesi realist geleneğin dışına çıkıldığını gösterir. 6)Metnin olay örgüsü “yoksulluk” ve “geleceğe umutla bakma” gibi insan gerçeklerini dile getirmektedir. 7)Metinde ev ve okul öne çıkan mekanlardır. testonline.blogcu.com 8)Yazar, hayatın değişik yönlerini aktarmayı amaçlamıştır. 9)Metinde olay, kişiler, mekan ve zaman ilişkileri uyumlu bir şekilde verilmiştir. 10)Metinde işlenen “yoksulluk” teması edebiyatımızda çeşitli türler aracılığıyla sıkça işlenmiştir. 11)Metnin teması; eğitim kurumlarında yoksul öğrencilerin okumasına yönelik uygulamalar bakımından yerel, kimsesizlik ve yoksulluğun bütün insanlığın sorunlarından biri olması bakımından evrenseldir. 12)Anlatıcı: Üçüncü kişi Anlatıcının Bakış Açısı: İlahi bakış açısı ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 182

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 182   2.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız. •     Mustafa Kutlu, hikâyelerindeki kahramanların dış dünyaları kadar iç dünyalarına, sosyal durumları kadar bireysel özelliklerine de gereken önemi gösterir. ( D  )testonline.blogcu.com •     Ahmet Hamdi Tanpınar, kültürümüzü bir içâlem medeniyetinin yansıması olarak görür. ( D  ) •     Mehmet Rauf, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bireyin içdünyasını konu alan yazarlarımızdan sonra aynı gelenek içinde Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Fakir Baykurt yer almıştır. ( Y  )   3.  Aşağıda verilen yazar - eser eşleşmelerinde hangisi yanlıştır? A)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Kürk Mantolu Madonna B)    Mustafa Kutlu - Ortadaki Adam C)    Tarık Buğra - Osmancık D)    Oğuz Atay - Tutunamayanlartestonline.blogcu.com E)  Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli   4.  Aşağıda verilen eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir? A) Yalnızız                                                B) Eylül                         C) Korkuyu Beklerken D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü                  ...

Öğretmeni Canice Bıçakladı!

Öğrenci velisi öğretmeni boğazından canice bıçakladı!   Ergani Namık Kemal Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni İbrahim Baytekin, bugün okula gelen bir öğrencisinin ağabeyi Abdullah Yıldırım ile tartıştı. Yıldırım, öğretmene bıçakla saldırarak boğazından yaraladı.   Öğretmenin durumu ciddi Ergani Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan öğretmen İbrahim Baytekin, durumunun ciddi olması nedeniyle Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey hastanede ziyaret ettiği öğretmen İbrahim Baytekin’in durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Polis, saldırgan Abdullah Yıldırım’ı gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Teog Sınavına Nasıl Çalışmalıyız? Soru-Cevap

TEOG ikinci aşaması 28-29 nisan tarihlerinde yapılacak peki uzmanların son dönemde nasıl çalışılması konusundaki uyarıları nelerdir.       Fen ve Teknoloji Öğrencilerin kalan sürede kazanımları muhakkak tek tek baştan bakılmalı diyen Bilfen İlköğretim Kurumları Fen ve Teknoloji Bölüm Başkanı Yasemin Dündar açıklamasına : “Kasım ayında yapılan sınavda öğrenciler; Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ünitesinin tamamı ile Kuvvet ve Hareket ünitesinin ilk konusu olan Sıvıların Kaldırma Kuvveti bölümünden sorumlulardı. Nisan ayı sınavında ise öğrenciler; Maddenin Yapısı ve Özellikleri, Ses, Maddenin Halleri ve Isı ünitelerinin tamamından, Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesinin ise Fotosentez ve Solunum konularından sorumlu olacaklar. Kasım ayındaki soru dağılımı göz önünde bulundurulduğunda sınavın ağırlıklı olarak Maddenin Halleri ve Isı ünitesi ile Ses ünitesini kapsaması bekleniyor. Aynı zamanda Fen ve Teknoloji sorularının deneysel ve yoruma dayalı sorulardan oluşmasını da öngörüyoruz. Grafik yorumlaması fen ve teknoloji sınavı için ön plana çıkabilir. Nisan ayındaki sınavda öğrencilerin sorumlu oldukları kazanım sayısı daha çok olduğu için kendilerini eksik ve güvensiz hissettikleri kazanımların daha çok üzerinde durmaları ve pekiştirmeleri, yanlış yaptıkları sorulara ait kazanımlara geri dönüp tekrar etmeleri onları başarıya götürecektir.” sözleri ile devam etti.   testonline.blogcu.com Matematik Matematik konusundaki uzman olan Bilfen Matematik Bölüm Başkanı Ali Keskin ise şunları söyledi: “Konu tekrarı yapılmalı, konu eksiği olmayan öğrencilerimizinse deneme ve soru çözümü yaparak konularını pekiştirmeleri gerekmektedir. ...

Sbs İptal Edildi Peki Şimdi Ne Olacak? Soru-Cevap

SBS'nin iptaliyle birlikte herkesin kafasında bir çok soru işareti mevcut. İlgili konuyu açığa kavuşturmak için mahkeme kararını ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın açıklamalarına bakmak gerekiyor. İşte O açıklamalar:     Puanlar yeniden hesaplanacak Mahkeme, 8 Haziran’da yapılan ve 12 Temmuz’da açıklanan SBS sonuçlarının yanlış puan hesaplanmasını gerekçe gösterek iptaline karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu karardan haberdar olmadığını, mahkemeden henüz bir tebligat almadıklarını açıkladı. Davayı açan CHP Milletvekili Aydın Ayaydın’ın avukatı Ceylan Türkoğlu ise, bu kararın ardından tüm öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanamsı gerektiğini belirtti. Bu durumda sınava giren 1 milyon 112 bin 604 öğrencinin puanı yeniden hesaplanacak. testonline.blogcu.com SBS sonuçlarının iptali ile ilgili en son gelişmeleri anbean vermeye devam edeceğiz Twitter'dan bizi takip etmek için;   Ankara İdare Mahkemesi'nin aldığı kararın gerekçesi şöyle; Kararda, şu tespitler yapıldı: "Bu durumda 8 Haziran 2013'te yapılan SBS sonuçlarının, MEB Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi ve 2013 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzunun sınav sonuçlarının değerledirilmesine ilişkin hükümlerine uygun olarak hesaplanmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır." testonline.blogcu.com Davalı MEB'in, mahkemenin oy birliğiyle aldığı karara 30 gün içinde temyiz hakkı bulunuyor. Temyiz istemini Danıştay karara bağlayacak....

2013 2014 Yaz Tatili Ne Zaman? Kaç Gün? Soru-Cevap

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? YAZ TATİLİ'NE KAÇ GÜN KALDI? YAZ TATİLİ SAYACI? Gibi sorularınızın cevabını bu yazımızda bulacaksınız.    3 Aylık Yaz Tatili Ne Zaman?   2013-2014 eğitim öğretim yılının ara tatili 24 Ocak 2014 tarihinde başladı. Sömestr tatili 9 Şubat 2014 de sona erdi. Yaz tatili ise 13 Haziran 2014 Cuma günü başlayacak. Şimdiden iyi tatiller.

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 181

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 181   Anlama Yorumlama 1)İncelediğimiz metinlerde bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerinden yararlanılmıştır. 2)Kahraman anlatıcının bakış açısıyla oluşturulan metinler iç konuşma yöntemi için daha uygundur. İlahi bakış açısını yansıtan metinlerde ise bilinç akışı yöntemi kullanılabilir. 2)Bireyin iç dünyasını esas alan  yazarlar aşk, yalnızlık, umut, hayal kırıklığı, yaşama sevinci gibi bireysel duyarlılığı yansıtan konuları ele alırlar. 4)a)Bahtımın Yıldızı metninde Zinnure’nin duygu ve hayallerini kendi dünyasında yaşaması bireyin kapalı bir kültür içinde yaşadığını, toplumsal norm ve baskılar karşısında kendi iç alemine sığındığını gösterir. testonline.blogcu.com b)Huzur romanında genç kuşağın arayışları, geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalmaları, sanat ve musıkînin amacı hakkındaki sorgulamaları günümüzde de devam eden ve henüz çözülememiş meselelerdir. 5)İncelediğimiz metinlerde Cumhuriyet Döneminde meydana gelen toplumsal gelişmelerin bireyler üzerindeki etkileri sezilmektedir.  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 180

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 180   Roman- Huzur 1)Karakterlerin Kişisel Özellikleri: Mümtaz: Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş, küçüklüğünden beri kitapları seven, hayal dünyası geniş bir insandır.testonline.blogcu.com Nuran: Fahir’in eski karısı, Mümtaz’ın sevdiği kadındır. Güzel, neşeli, saygılıdır. İhsan: Mümtaz’ın yetişmesinde önemli rolü olan bilgili, kültürlü bir insandır. Bir ayağı sakattır ve hastadır. Macide: İhsan’ın karısıdır. Mümtaz’ın büyüyüp yetişmesinde önemli rolü vardır. Ona annelik etmiştir. Orhan: İhsan’ın arkadaşıdır. 2)Metnin Olay Örgüsü: Mümtaz, İhsan ve Macide’nin yanına nasıl geldiğini düşünür. Babasını kaybettiği günü hatırlar. Mümtaz ile Nuran bir ada vapurunda tanışırlar. Nuran’ın evliliği baştan sona anlatılır. Nuran ile Mümtaz arasında duygusal bir yakınlaşma başlar. İhsan, uzun süren hastalığından sonra yeniden sanat ve fikir tartışmalarına girer.testonline.blogcu.com 3)Olay örgüsünü oluşturan olaylar Cumhuriyetten kısa bir süre önce, 20. Yüzyılın başlarında, İstanbul’da geçmektedir. 4)Kişiler, mekanlar ve zaman metnin kurgusuna uygundur. 5)Metindeki kahramanlarla gündelik yaşamda karşılaşabiliriz. 6)Metinde zaman, mekan, olay örgüsü ve kahramanlar arasında gerçeklik duygusu uyandıracak temel bağ Mümtaz’ın iç dünyasının yansımalarıdır. Bütün kişiler ve olaylar Mümtaz’ın gözüyle değerlendirilir. 7)Metinde kahramanlar, olay, mekan, zaman unsurları Mümtaz’ın hayatı ve düşünceleri etrafında bir araya getirilmiştir. 8)Metnin anlat...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 175

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 175   1)Metinde Olay Örgüsü: Zinnure’nin Rauf Beyler’in konağına gidişini kendi hayalinde canlandırması Kurduğu hayallerin etkisiyle kıyafetlerini değişmesi, saçlarını taraması, balkonda dolaşması Komşularının  kendisini Süleyman’a istemeye geldiklerini hayal etmesi Babasının gelmek üzere olduğunu hatırlayarak hayal kurmayı bırakması, salata yapmaya başlaması testonline.blogcu.com Bu olaylar, Zinnure’nin hayalinde canlanmıştır. 2)Metinde anlatılan olaylar gerçekte yaşanmış olaylar değil, Zinnure’nin hayal aleminde gelişen kurgulardır. 3)Yazar olayları Zinnure’nin iç dünyası aracılığıyla düzenlenmiştir. Metinde gerçekleşmiş olaylar değil, Zinnure’nin gerçekleşmesini arzuladığı olaylar vardır. Yazarın amacı, genç bir kızın gelecekle ilgili umut ve beklentilerini onun iç sesiyle ortaya koymaktadır. 4.Metindeki Kahramanlar: Zinnure: Rauf Bey’in oğluna ilgi duymakta fakat bu ilgisini belli etmekten utanmaktadır.  Dulayşe Bacı: Zinnure’nin komşusudur. Süleyman: Komşunun oğludur. Rauf Bey ve Oğlu: Zengin, zevk ve eğlenceye meraklı bir ailedir. 5)Rauf Bey’in nasıl bir karaktere sahip olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Zinnure ile aralarındaki fark, zenginlik ve yoksulluk boyutudur. testonline.blogcu.com 6)Metindeki kahramanlar günlük yaşamın gerçekliğine uygundur. 7)Metindeki başlıca mekanlar Zinnure’nin evi ile Rauf Bey’in konağıdır. Ev yoksulluğun, konak ise zenginliğin göstergesidir. 8)Metnin kahramanları, mekanları ve zamanı arasında uyum vardır. 9)Anlatıcı kimdir: Zinnure Bakış Açısı: Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı Olayları anlatan Zinnure, aynı zamanda olay örgüsünün i&c...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 170

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 170   Ölçme ve Değerlendirme Cevapları 1)DDY 2)E 3)sosyal roman, tezli romantestonline.blogcu.com 4)Fakir Baykurt: Yılanların Öcü Çıkrıklar Durunca: Sadri Ertem Kağnı: Sabahattin Ali Baba Evi: Orhan Kemaltestonline.blogcu.com Yorgun Savaşçı: Kemal Tahir  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 169

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 169   Anlama Yorumlama 1)Materyalist ve sosyalist bir yaklaşımla ele alınmış “ köylü insanların zor yaşam koşulları ve insanların toplum içinde gördükleri haksızlıklar” dile getirilmiştir. 2) testonline.blogcu.com   Anlatım Türü Metne Kazandırdıkları Sazlıktaki Yangın Öyküleyici, betimleyici anlatım Olay örgüsü ve kişilerin göz önünde canlandırılması ve metnin akıcı bir anlatıma sahip olmasını sağlar. testonline.blogcu.com Kuyucaklı Yusuf Öyküleyici, betimleyici Olay örgüsü ve kişilerin göz önünde canlandırılması ve metnin akıcı bir anlatıma sahip olmasını sağlar.   3)Toplumcu Gerçekçiler mevcut sorunları ideolojik bakış açısıyla ortaya koyarlar. 4)Sazlıktaki Yangın metinde anlatılan konuksever ve saf köylüler ile Kuyucaklı Yusuf metninde anlatılan mevki ,makam düşkünü, ahlak yoksulu kişilere günümüz Türkiye’sinin sosyal yapısı içinde rastlamak mümkündür.  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 168

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 168   6)Metnin yazıldığı dönem, Cumhuriyetin ilk yıllarıdır. 7)Metinde anlatılan başlıca mekanlar Şahinde ile Hilmi Bey’in evleridir. 9)Metinde yaklaşık 11-12 yıllık bir olay örgüsü vardır. 10)Metinde anlatılan olay, Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’daki toplumsal çözülmeyi işaret eder. testonline.blogcu.com 11)Şahinde, kızını bir evlatlığa vermeyi kendine yediremeyen, kibirli, hırslı ve para düşkünü bir kadındır. 12)Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan bu eserde güçlü- güçsüz, ahlaksız- namuslu gibi çatışmalar görülür. Ahlaksızlığı ayakta tutan en önemli unsur zenginlik ve siyasi güçtür. 14)Metinde olaylar üçüncü kişi tarafından anlatılır. Olaylar ilahi bakış açısıyla dile getirilir. 15)Sosyal roman b)Metinde sosyal yaşamda yok olmaya başlayan ahlaki değerler, zengin- fakir çatışması ve aile yapısının bozulması anlatılmaktadır. 16)Realizm 17)Romanın teması ahlaki çözülmedir....

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 167

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 167   1)Metnin KahramanlarI: Kaymakam: İyi niyetli, şefkatli insandır. Şahinde: Kaymakam hayattayken anlayışlı, iyi niyetli; eşi öldükten sonra gerçek karakteri ortaya çıkar. Kötülük boyutunu temsil eder. Yusuf: Kendisine kucak açan aileye karşı sorumluluk hissi taşıyan eşine ve işine sadakatle bağlı, dürüst  ve çalışkan testonline.blogcu.com Muazzez: Eşini çok seven, fakat annesinin entrikalarına alet olmaktan kendini kurtaramayan, genç bir kadındır. Hilmi Bey ve Şakir: İlçede zevk ve eğlence düşkünü kişilerdir. Yeni Kaymakam: Kötü niyetli, zevk düşkünü bir insan 2)Metnin Olay Örgüsü: Kuyucak’ı basan haydutlar Yusuf’un ailesini öldürür. Kimsesiz kalan Yusuf’a kaymakam sahip çıkar ve onu kendi ailesine alır. Yusuf büyüyünce kaymakamın kızı Muazzez’e aşık olur. Bu aşk evlilikle sonuçlanır. Kaymakam ölür. Şahinde Hanım, baştan beri içinde biriken kinini çeşitli planlarla ortaya koymaya başlar. Yusuf, köy tahsildarlığında görevlendirilir ve evden uzak kalır. Bu arada Şahinde Muazzez’i çeşitli davetlere, ziyaretlere götürerek sözde sıkıntısını gidermeye yardımcı olur. testonline.blogcu.com Yeni kaymakam ile Hilmi Bey ve Şakir, Şahinde’nin evine sık sık gelmeye başlarlar. İlçede dedikodular yayılır. Yusuf artık eve gelmez olur. Dedikoduların iyice artması sonucu Yusuf bir gece eve gelir ve Muazzez’in kötü yola düştüğüne bizzat şahit olur. Şahinde’yi, kaymakamı ve Şakir’i öldürür. Ağır yaralanan Muazzez’i alarak ilçeyi terk eder. Muazzez de yolda ölür. Yusuf, onu bir ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 163

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 163   1)Olay Örgüsü: Yeşil cip, tozu dumana katarak köye gelir. Arabadakilerden biri, elinde bir gaz tenekesiyle sazlıkların yakınında iner. Yabancılar muhtarın evine misafir olurlar. Köylü de onları görmeye gelir. testonline.blogcu.com Yabancı konuklar köylülere iltifatlar yağdırır, hediyeler verirler. Sazlıkta yangın çıkar ve tüm köylü sazlığa koşup saatler sonra yangını söndürür. Köye dönen köylüler, yabancı konukların tüm kıymetli eşyaları alıp kaçtığını görür ve bir daha her geleni misafir etmemeye karar verirler. 2)Olaylar oluş sıralarına göre (serim-düğüm-çözüm) bir araya gelmiştir. 3)Metinde anlatılan olaylar yaşanmışlığın yazar tarafından yeniden düzenlenmiş yani kurgulanmış halidir. testonline.blogcu.com 4-5)Metindeki Kahramanlar: Yabancı Konuklar: Gönlüklü, uzun boylu, bakımlı adamlardır. Muhtar: İyimser, anlayışlı, saf, misafirperver bir insandır. Köylüler: Konuksever, saygılı insanlardır. Metindeki çatışmayı oluşturan kavram yabancıların içten pazarlığı ve kötü niyeti ile köylülerin saflığı ve konukseverliğidir. 6)Olaylar “Sazlı Köy” adında bir köyde geçer. 7)Mekanların özelliği, yaşanan olayların gerçeklik yönünü kuvvetlendirir. 8)Köye yabancıların pek seyrek gelmesi, yolların toz toprak olması, arabanın köylülerin ilgisini çekmesi metinde anlatılan olayın Cumhuriyetin ilk yıllarında geçtiğini gösterir. 9)Metnin temel çatışması “kötü niyet- saflık” üzerine kurulmuştur. Bu çatışma, “Anadolu insanının saflığı” temasını ortaya çıkarmıştı...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 158

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 158   Ölçme ve Değerlendirme Cevapları testonline.blogcu.com 1)DDY 2)Yakup Kadri’ye, realizm, AteşTen Gömlek 3)E 4)A testonline.blogcu.com 5)D 6)Bir Sürgün: Yakup Kadri Yeşil Gece: Reşat Nuri Ateşten Gömlek: Halide Edip  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 157

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 157   Anlama Yorumlama 1)Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması Anadolu insanını toplum gündeminde, aydınlar arasında ve edebiyat çevresinde önemli bir güncel konu haline getirir. 2)Realist bir bakışla tasvirler yapılmıştır. testonline.blogcu.com 3)Okuduğumuz ve incelediğimiz bu iki metinde anlatılan mekanlar Anadolu’nun çağın gerisinde kaldığını, ihmal edildiğini göstermektedir. 4)O dönemde Anadolu insanının ilkel sayılabilecek koşullarda yaşadığı, cehaletin kol gezdiği söylenebilir. 5)İncelediğimiz metinlerde anlatılanlar tarihi gerçeklere uygundur.  ...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 155

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 155   1)Romanın Olay Örgüsü: Aliye Öğretmen, görevlendirildiği kasabaya gelir. Aliye, derslere girmeye başlar, öğrenciler arasında ayrım yapmaz. Aliye Tosun Bet ile nişanlanır fakat bu nişan bozulur. Tosun Bey kasabadan ayrılır. Düşman kasabayı kuşatır. Uzun Hüseyin düşman askerine yardım eder. testonline.blogcu.com Kumandan Damyanos Aliye’ye aşık olur. Tosun Bey gizlice Aliye’nin evine gelir. Düşman askerinin evin çevresinden çekilmesi koşuluyla aşkına karşılık veren Aliye, böylece Tosun Bey’in kaçarak adamlarını direniş için hazırlamasına imkan hazırlar. Tosun Bey adamlarını toplayarak kasabayı kurtarır. Kasaba halkı, düşmanla iş birliği yaptığı zannederek Aliye’yi taşlayarak öldürür. Kitapta okuduğumuz bölüm, romanın olay örgüsünde üçüncü sırada yer almaktadır. 2)Metinde hem gerçekten yaşanılmış hem de yazarın kurguladığı olaylar vardır. testonline.blogcu.com 3)Metnin yazarı olay örgüsünü düzenlerken kurtuluş mücadelesinde yaşanan zorlukları düşündürmeyi amaçlamıştır. 4)Metnin başkahramanları Aliye ve Tosun Bey’dir. Aliye dönemin aydın ve eğitimli insanlarını, Tosun Bey ise halktan kişilerin vatanseverlik duygularını temsil etmektedir. Sabri: Uzun Hüseyin Efendi Hatice Öğretmen: Eski Öğretmen Ömer Efendi: Gülsüm Hala testonline.blogcu.com Gülsüm Hala: Ömer Efendi Kantarcı Hüseyin Efendi: Uzun Hüseyin Efendi Uzun Hüseyin Efendi: Sabri- Düşman askerleri 6)Metin kendi döneminin gerçekliklerini dile getirmektedir. Metin kahramanlarının benzerlerine günlük yaşamda rastlama...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 150

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 150   1)1.Metnin Kahramanları: anlatıcı, arabacı, çocuk Metnin Olay Örgüsü: Şehre varmak için dağda bayırda yol bulmaya çalışan ve güçlükle ilerleyen bir araba Arabacının, şehrin yolunu sormak amacıyla kırda yürüyen bir çocuğu çağırmasıtestonline.blogcu.com Çocukla sohbet eden anlatıcının çocuğun yaşadıkları karşısında büyük bir üzüntü ve hayrete kapılması, sarsılması 2)Metindeki olayların düzenleniş amacı okuyucunun düşüncesini belli bir noktaya yoğunlaştırmaktır. 3)Metnin yazıldığı dönem, Kurtuluş Savaşı’nın henüz tamamlanmadığı ve savaşın yıkıcı etkilerinin tazeliğini koruduğu yıllardır. 4)Anlatıcı, Milli Mücadele konusunda duyarlı bir insandır. Çocuk ise Anadolu insanının bu dönemdeki sefaletini ve dramını somut bir şekilde yansıtan bir Anadolu çocuğudur. 5)Metnin kahramanları günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz özelliklere sahiptir. 6)Metinde “kırlar, dereler, tepeler, tarlalar” gibi doğal mekanlar görülmektedir.testonline.blogcu.com Arabanın bir türlü düzenli bir yolda ilerleyememesi, yolların genellikle kısa patikalardan oluşması mekan ile dönemin geri kalmışlığı ve ulaşım problemleri arasında bir ilişki kurulduğunu gösterir. 7)Metinde “zaman” kavramını öne çıkaran düşünce “yolculuğun yedi saat” sürmesidir. 8)Metinde mekanlar daha fazla ön planda tutulmuştur. Bunun nedeni, Anadolu köylerinin o dönemdeki ekonomik ve medeniyet koşullarını gözler önüne serme amacıdır. 9)Metnin teması “Anadolu insanı”dır. 10)Okuduğumuz metnin yazıldığı dönemde “kahramanlık, yoksulluk, cehalet, bağımsızlık,&nbs...

12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 148

2013 2014 12.sınıf Türk Edebiyatı LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 148   Hazırlık Çalışmaları 1)Vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık, geri kalmışlık, medeniyet ve çağdaşlık, milli mücadele Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerde Anadolu insanı edilgen bir insan tipi olarak yansıtılmıştır. testonline.blogcu.com 2)Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, bir bakıma yeniliklerin temsilcisi olmuşlardır. 3)milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak testonline.blogcu.com Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek...

7. Sınıf Fen Teknoloji Ders Kitabı Cevap Sözcü Yay. Sayfa 263

7. sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları sözcü yayıncılık yayınevi sayfa 263  

7. Sınıf Fen Teknoloji Ders Kitabı Cevap Sözcü Yay. Sayfa 262

7. sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları sözcü yayıncılık yayınevi sayfa 262  

7. Sınıf Fen Teknoloji Ders Kitabı Cevap Sözcü Yay. Sayfa 261

7. sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları sözcü yayıncılık yayınevi sayfa 261