testonline.blogcu.com

testonline ilan duyurusu

sponsorlu bağlantılar

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 53

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 53  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 52

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 52  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 51

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 51  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 50

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 50  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 49

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 49  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 48

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 48  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 47

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 47  

31/10/2014

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 46

Refik OĞUZ
Etiketler :

8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 46  

30/10/2014

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 58

Refik OĞUZ
Etiketler :

 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 58   Sayfadaki 10. Etkinliğin Cevapları She is in İzmir now.   Sayfadaki 11. Etkinliğin Cevapları 1. a 2. b   Sayfadaki 12. Etkinliğin Cevapları 1. T 2. T 3. F 4. T

30/10/2014

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 57

Refik OĞUZ
Etiketler :

 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 57   Sayfadaki 4. Etkinliğin Cevapları Babadağ Mountain in Muğla is famous for its paragliding opportunities.   Sayfadaki 5. Etkinliğin Cevapları a. Ölüdeniz is one of the top five beaches in the world.   Sayfadaki 6. Etkinliğin Cevapları metindeki altını çizeceğiniz kelimeler: a wonderful sandy bay a national nature reserve. and aquamarine most photographed beaches blue flag paragliding opportunities.   Sayfadaki 7. Etkinliğin Cevapları 1. Fethiye is in Aegean Region. 2. The blue lagoon is famous for its national nature reserve. 3. Babadağ is one of the best places in the world to paraglide because of its unique views and exceptional height....

30/10/2014

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 56

Refik OĞUZ
Etiketler :

 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 56   Sayfadaki 1. Etkinliğin Cevapları A. The Taj Mahal B. The Maldives C. Cappadocia D. The Bosphorus E. The Amazon Rainforest F. The Grand Canyon G. The Pyramids H. The Mardin Houses I. The Niagara Waterfalls  

30/10/2014

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 54

Refik OĞUZ
Etiketler :

 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 54   Sayfadaki 25. Etkinliğin Cevapları 1. While I was calling the police, a thief went in the house. 2. The thief was stealing the computer when the police came. 3. The police caught the thief while he was trying to escape. 4. When the police arrested him, everybody was applauding

30/10/2014

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Sayfa 53

Refik OĞUZ
Etiketler :

 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 53   Sayfadaki 21. Etkinliğin Cevapları 3. b 4. a   Sayfadaki 22. Etkinliğin Cevapları 1. You don’t need to introduce the detective first in a detective story. 2. You can mix the order if you want. 3. You don’t need to solve the mystery at the end.    

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 83

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83   1. a) Metinde anlamını bildiğiniz ve bilmediğiniz kelimeleri iki sütun hâlinde tahtaya yazınız. Bu kelimelerin hangilerinin dilimize Arapça ve Farsçadan geçtiğini tespit ediniz. Şiirde kullanılan kelimelerdeki değişikliklerin nedenlerini belirtiniz. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ b) Okuduğunuz şiirin, yazıldığı dönemle olan ilişkisini açıklayınız. 2.    Şiirin ölçüsünü bulunuz. Bunun ahenge katkısını tartışınız. Şiirdeki diğer ahenk unsurlarını gösteriniz. 3.    "Gönlüm düşdi bir sevdâya", "Başumı virdüm gavgâya", "Işk boyadı beni kana" mısralarında şair hangi sanata başvurmuştur? Şiirde geçen diğer edebî sanatları da siz bulunuz. 4.    Aynı tema etrafında şekillenen dörder mısralık kıtaları "Gel gör beni ışk n'eyledi" mısrası birbirine bağlar. Her kıtanın sonunda aynı mısranın tekrarına dayanan bu nazım şeklinin adı nedir? Belirtiniz. Destan Dönemi ve divan şiirinde kullanılan benzer şekilleri hatırlayarak birbiriyle karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 82

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82   3. OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU'DAKİ İLK ÜRÜNLERİ (XIII-XIV. YÜZYIL) a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) HAZIRLIK 1. "Halk edebiyatı", kavramının çağrıştırdıklarını sözlü olarak ifade ediniz. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ   2. XVII. yüzyılda Niyazî-i Mısrî, XVIII. yüzyılda Üsküdarlı Hâşim Baba, Salacaoğlu Mustafa, XIX. yüzyılda Sabrî ve günümüz şairlerinden Talat Sait Halman'ın aşağıdaki şiirlerde Yunus Emre'nin adından söz etmeleri, şiirlerine atıfta (göndermede) bulunmaları, ondan övgüyle bahsetmeleri ya da onun şiirlerinden etkilenmeleri nasıl açıklanabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.  

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 81

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81   16. Aşağıdaki eser adlarını yazar adlarıyla eşleştiriniz. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 17. Aşağıdakilerden hangisi dinî dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Aruz ölçüsünün başarılı bir biçimde Türkçeye uygulanmış olması B) Genellikle dinî-ahlaki- eğitici nitelikte eserler verilmiş olması C) Türk diline Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların girmeye başlamış olması D) Millî nazım şekillerine ilave olarak gazel, mesnevi gibi yeni şekillerin de kullanılması E) Aruz ve hece ölçüsünün birlikte kullanılmış olması 18. Türk dilinin, millî bütünlüğü sağlamada nasıl bir etki ve güce sahip olduğu hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız. 19. XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplama kurallarını ve yöntemerini bildirmek, ölçüleri açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata dair bilgiler, toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçlarını da verir. Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Divan-ı Hikmet; Ahmet Yesevî B) Muhakemetü’l Lügâteyn; Ali Şir Nevaî C) Divanü Lügâti’t Türk; Kaşgarlı Mahmut D) Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip E) Atebetü’l Hakayık; Edip Ahmet Yüknekî (1988-ÖYS) 20.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A) I. B) II. C). III D) IV. E) V....

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 80

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80    8. Aşağıdaki alegorik kişilerin temsil ettikleri kavramları eşleştiriniz. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 9. Kaşgarlı Mahmut’un 20 yıllık bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Divanü Lügâti’t-Türk hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Divanü Lügâti’t-Türk’ün sözlü edebiyat ürünlerini zamanımıza ulaştırdığına B) Eserin, Türkçeyle ilgili ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı olduğuna C) Eserde kelimelerin anlamı ile birlikte kelimelerle ilgili açıklamalara da yer verildiğine D) Esere, içinde şiir ve atasözlerine de yer verdiği için antolojik sözlük de denilebileceğine E) Eserin Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Türkçe yazıldığına 10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. a. Kaşgarlı Mahmut Divanü Lügâti’t-Türk adlı eserinde ................................ adlı Türk boylarının isimlerine yer vermiştir. b. Türk boylarının yaşadıkları yerleri gösterdiği bilinen ilk harita ........................ adlı eserde yer alır. 11. Divanü Lügâti’t-Türk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Ansiklopedik bir sözlüktür. B) Türk kültürüyle ilgili önemli bilgiler yer alır. C) Koşuk, sav, sagu örnekleri yer alır. D) Divan şiirinden de örnekler vardır. E) Türk dillerinin ansiklopedik sözlüğü anlamına gelir. 12. Türk edebiyatının XI-XII. yüzyıl metinlerinde Türkçenin hangi lehçesinin kullanıldığını defterinize yazınız. 13. İlk İslami eserlerin didaktik oluşunu dönemin sosyal durumu ya da fikir hayatıyl...

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 79

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79    3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. • İslami Dönemin ilk eserleri Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. ( ) • Bu eserlerle birlikte Arap ve Farsça kelimeler dilimize girmeye başlamıştır. ( ) • Bu dönemdeki metinler sanat metni ve öğretici metin olarak kesin çizgilerle ayrılmamıştır. ( ) • Divan-ı Hikmet’te dinî bilgiler yorumlanmıştır. ( ) • Ahmet Yesevî, tasavvufi anlayıştan uzak bir kişiliğe sahiptir. ( ) • Kaşgarlı Mahmut eserinde, Türk dilini dünya dilleriyle karşılaştırmıştır. ( ) • Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin söylenişlerini tespit etmek için Türk boyları  arasında dolaşmıştır. ( ) • Kaşgarlı Mahmut, bu eserini önemli bir devlet kademesinde görev almak için yazmıştır. ( ) • Atatürk’ün Türk diliyle ilgili sözleriyle Divanü Lügâti’t-Türk arasında benzerlik vardır. ( ) BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 4. “Bilgiliye ey dost, bağla gönül” mısrasında hangi edebî sanat vardır? Defterinize yazınız. 5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. a. Atebetü’l Hakayık ....................... nazım biçimiyle yazılmıştır. b. Atebetü’l Hakayık ....................... vezniyle yazılmıştır. c. Atebetü’l Hakayık ....................... anlamına gelir. 6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Atebetü’l Hakayık’ın ahlaki bir eser olması B) Atebetü’l Hakayık’ın mesnevi şeklinde yazılmış olması C) Atebetü’l Hakayık’ın öğüt verici bir eser olması D) Eserde mill&ici...

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 78

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78   10. Dil bir toplum için neden önemlidir? Sınıfta kısa bir panel düzenleyerek konuyu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 11. Siz öğretici nitelikte bir kitap yazsanız ön sözünde okuyucuların bilmesini istediğiniz nelere yer verirsiniz. 12. İslami Döneme ait okuduğunuz ilk ürünlerle Karahanlı Türkçesi (Hakaniye lehçesi) arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmanızı sınıfa sununuz. Bu metinlerin hangilerinde Karahanlı Türkçesinin kullanıldığını belirtiniz. 13. Siz, baba veya anne olsaydınız çocuğunuza hangi tavsiyelerde bulunurdunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. 14. Öğütler büyükler tarafından küçüklere verilir. Siz bir genç olarak büyüklere öğüt verseniz neler söylemek isterdiniz? Belirtiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. “X. yüzyıldan yaklaşık XIII. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme “Geçiş Dönemi” adı verilir. İlk İslami Türk edebiyatı ürünlerinin verildiği bu dönem Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet çevresinden bir başka kültür ve medeniyet çevresine geçtiği dönemdir.” Yukarıdaki bilgiler ışığında okuduğunuz metinden de hareketle Ahmet Yesevî’nin eseri olan Divan-ı Hikmet’in Geçiş Döneminin hangi özelliklerini içerdiğini aşağıya yazınız.   2. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen ve bir siyasetname özelliği taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Atebetü’l Hakayık B) Divanü Lügâti’t Türk C) Divan-ı Hikmet D) Kutadgu Bilig E)...

30/10/2014

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 77

Refik OĞUZ
Etiketler :

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77   3. Mısralarıyla Ahmet Yesevî’nin Hikmet adlı şiirinde aynı duygu ve düşünceleri anlatan dörtlüğü tespit ediniz. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 4. Büyüklerinizden derlediğiniz, bölgenizde yaşamış ve çok sevilmiş kişilere ait ağıtları arkadaşlarınızla paylaşınız. 5. Günümüzde sık karşılaştığımız hükümlerden biri “Çağımız bilgi çağıdır.” cümlesidir. Bu sözü doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 6. “Bilgi güçtür.” sözünden hareketle bir kompozisyon yazınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınıza okuyunuz. 7. Bilgiyi konu alan bir metin yazmanız istenirse hangi anahtar kelimeleri kullanırsınız? Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz. 8. a) Okuduğunuz dört eserle ilgili çıkarımlarınızı aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.   b) Yukarıda adı belirtilen eserlerle ilgili çıkarımlarınızın günümüz şartlarında da geçerli olup olmadığını açıklayınız. 9. Atatürk’ün “Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin.” cümlesi ile Kaşgarlı Mahmut’un söyledikleri arasında bir paralellik buluyor musunuz? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz....

testonline: Sitemap - Arşiv