9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Ada Sayfa 105 106Dil ve Anlatım 9.sınıf Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları SAYFA 105 106  

Devamını Oku

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Ada Sayfa 104Dil ve Anlatım 9.sınıf Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları SAYFA 104  

Devamını Oku

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Ada Sayfa 103Dil ve Anlatım 9.sınıf Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları SAYFA 103  

Devamını Oku

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Ada Sayfa 102Dil ve Anlatım 9.sınıf Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları SAYFA 102

Devamını Oku

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 1129. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 112 :

Devamını Oku

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 1139. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 113 :

Devamını Oku

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 1149. Sınıf Edebiyat Dersi Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 114 : 7-Edebî metinlerde dilin hangi işlevi kulIanılır? Yukarıdaki metinlerde dilin bu işlevini yansı­tan ifadeleri bularak tahtaya yazınız. yansıtan ifadeler Sedirle kapı arasında, ayakucu kapıya doğru bir yatak duruyor; yatağın üzerini tamamen örten ve uçIarı biraz da yere uzanan yorganı hareketsiz iki insan vücudu ka­bartıyordu. Arkası çiçekli yeşil teneke ile kaplı aynaya baktı baktı.vb   8- Yukarıdaki metinlerde kulIanılan edebî diIi de dikkate alarak günlük konuşma diIini ede­bî dilden ayıran özellikleri belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri sözlü olarak ifade ediniz.     9-“Kuyucaklı Yusuf” ile “Küçük Ağa” adIı metinleri ses, söz bilgisi ve cümIe yapısı bakımın­dan karşılaştırınız. Belirlediğiniz farklılıkları tahtaya yazınız. Küçük Ağa                                                                Kuyucaklı Yusuf Konuşma çizgisiyle belirtilmiş bölümler var.                    Konuşma çizgisiyle belirtilmiş bölümler yok  Fiiller yoğunluktadır.                                                     Sıfatlar yoğunluktadır. Olay ağırlıklıdır.                                                            Betimleyici ifadeler ağırlıktadır. Kelimelerin ...

Devamını Oku

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 1179. Sınıf Edebiyat Dersi Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 117 : 1.  “Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkim Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı metinlerden hareketle eserlerin yazıldığı devrin sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili özelIikleri beIirleyiniz. Eser­ler yazıldıkları dönemin sosyal yapısından ve kültürel özelliklerinden nasıl etkilenmiştir? Açıkla­yınız. . 2-“Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkım Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı metinlerde­ki yanlış Batılılaşma anlayışı ile ilgili benzerlikleri belirleyerek aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Yazarların benzer yaklaşımlarda bulunmalarının sebepleri neler olabilir?Açıklayınız.            1.Etkinlik:“Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkım Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı me­tinleri yapı, tema, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlin­de tahtaya yazınız.     3-Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkım Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı metinleri ya­zılış tarihlerine göre sıralayarak yazarların bu metinleri  kaIeme alırken kendinden önceki metin­lerden etkilenip etkilenmediklerini belirlemeye çalışınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. Fatih-Harbiye:1931                                Araba Sevdası:1889 Felâtun Bey ile Râkım Efendi:1875 Şık :1889       Araba Sevdası ve Felât...

Devamını Oku

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 1199. Sınıf Edebiyat Dersi Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 119 :

Devamını Oku

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 1209. Sınıf Edebiyat Dersi Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 120 :      

Devamını Oku

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 121Sayfa 121 8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları

Devamını Oku

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Sayfa 120Sayfa 120 8. Sınıf Türkçe MEB YAYINLARI Çalışma Kitabı Cevapları

Devamını Oku