testonline.blogcu.com

25/10/2014

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 59/64

Refik Oğuz

6. sınıf ingilizce Evren YAYINLARI DERS KİTABI Cevapları Sayfa 59/64   6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 59 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 60 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 61 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 62 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 64

25/10/2014

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 53/58

Refik Oğuz

6. sınıf ingilizce Evren YAYINLARI DERS KİTABI Cevapları Sayfa 53/58   6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 53 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 54 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 55 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 56 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 58

25/10/2014

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 48/52

Refik Oğuz

6. sınıf ingilizce Evren YAYINLARI DERS KİTABI Cevapları Sayfa 48/52   6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 48 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 49 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 50 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 51 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 52

25/10/2014

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 43/47

Refik Oğuz

6. sınıf ingilizce Evren YAYINLARI DERS KİTABI Cevapları Sayfa 43/47   6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 43 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 44 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 45 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 46 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 47

25/10/2014

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 37/42

Refik Oğuz

6. sınıf ingilizce Evren YAYINLARI DERS KİTABI Cevapları Sayfa 37/42   6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 37 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 38 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 40 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 41 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 42

25/10/2014

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 32/36

Refik Oğuz

6. sınıf ingilizce Evren YAYINLARI DERS KİTABI Cevapları Sayfa 32/36   6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 32 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 33 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 34 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 35 6. sınıf ingilizce ders kitabı evren cevapları sayfa 36

23/10/2014

10. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 56

Refik Oğuz

2014 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 56   Yukarıdaki “Besbelli” ve “Ölmek istemeyen Adam” adlı şiirleri, temaları ve temalarının ifade ediliş şekilleri bakımından inceleyip sonuçları defterlerinize yazınız Bu sayfanın cevabını aşağıdan yorum yaparak bizden isteyiniz.. 1. Gruplar oluşturunuz. Sizden “Hazırlık” bölümünde istenen “okul” konulu şiir ve düz yazıları grup içinde okuyunuz ve inceleyiniz. şiir ve düz yazılardan en beğendiklerinizi belirleyiniz. 2. Bu metinleri, “tema, konu, dil ve anlatım” bakımlarından karşılaştırınız. Metinlerin ayırt edici özelliklerini belirleyerek söyleyiniz. Aşağıdaki tabloda bazı tema adları verilmiştir. Bu temalara uygun birer konu belirleyiniz ve bu konuları tablonun uygun yerlerine yazınız. 1. Sınıf içinde altışar kişiden oluşan gruplar oluşturulur. 2. Her gruptaki altı öğrenciden ikisi “özlem” konulu bir şiir, ikisi “özlem” konulu bir hikâye ve ikisi de “özlem” konulu bir düşünce yazısı yazar. 3. Yazıların yazılmasının ardından her grup, aynı temada yazılmış bu metinleri karşılaştırarak bunların ayırt edici özelliklerini tespit eder. 4. Her grup, tespit ettiği özellikleri sınıfta arkadaşlarına açıklar. 5. Her grubun açıklamasını yapmasının ardından anlatım türü, tema ve dil arasında nasıl bir ilişki olduğu açıklanır....

23/10/2014

10. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 55

Refik Oğuz

2014 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 55   4. “Bayrağımızın Altında” adlı metnin temasını belirleyerek söyleyiniz. Bu sayfanın cevabını aşağıdan yorum yaparak bizden isteyiniz.. 5. “Bayrağımızın Altında” adlı metinle “Bayrak” ve “Bayrağım” adlı şiirleri tema bakımından karşılaştırınız. 6. “Bayrağımızın Altında” adlı metinle “Bayrak” ve “Bayrağım” adlı şiirleri dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız 7. Duygular, tüm insanlarda ortaktır ancak bunların ifade biçimleri farklılaşabilir. Buna göre, yukarıdaki metinlerin “bayrak sevgisi”ni dile getirmedeki benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. 8. “Bayrak”, “Bayrağım” ve “Bayrağımızın Altında” adlı metinlerden hareketle aynı temada, farklı türlerde metinler yazılıp yazılamayacağını açıklayınız.

23/10/2014

10. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 54

Refik Oğuz

2014 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 54    1. “Bayrak” ve “Bayrağım” adlı metinlerin temalarını belirleyerek söyleyiniz. Bu sayfanın cevabını aşağıdan yorum yaparak bizden isteyiniz.. 2. “Bayrak” ve “Bayrağım” adlı metinleri ahenk ve içerik unsurları bakımından inceleyiniz. 3. “Bayrak” ve “Bayrağım” adlı metinlerde hangi duygular dile getirilmiştir?

23/10/2014

10. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 53

Refik Oğuz

2014 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 53   1. “Paşa Dayımın Kirazları” adlı anının konusu nedir? Bu sayfanın cevabını aşağıdan yorum yaparak bizden isteyiniz.. 2. “Paşa Dayımın Kirazları” adlı anıya hâkim olan duygu nedir? 3. “Paşa Dayımın Kirazları” adlı anıda verilmek istenen duygu ve düşüncelerin belli bir bağlamda,kişi, yer, zaman ve durum bildirecek şekilde sınırlandırılıp somutlaştırıldığı söylenebilir mi? Açıklayınız..

23/10/2014

10. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 52

Refik Oğuz

2014 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 52   1. “Duyguların evrensel olması” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Bu sayfanın cevabını aşağıdan yorum yaparak bizden isteyiniz.. 2. İnsanların hissettikleri duygulardan beş tanesini söyleyiniz. Bu duyguları sizin hangi şekilde belli ettiğinizi, diğer insanlara nasıl yansıttığınızı söyleyiniz. 3. “Okul” konusunu işleyen şiir ve düz yazı örnekleri bularak bunları sınıfa getiriniz. 4 Aşağıda, “tema” ve “konu” kavramlarıyla ilgili bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu açıklamadan hareketle “tema” ve “konu” kavramları arasındaki ilişkiyi kendi kelimelerinizle ifade ediniz.

23/10/2014

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 49/50

Refik Oğuz

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 49/50   5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 49 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 50

23/10/2014

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 45/47

Refik Oğuz

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 45/47   5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 45 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 46 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 47

23/10/2014

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 42/44

Refik Oğuz

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 42/44   5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 42 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 43 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 44

23/10/2014

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 37/41

Refik Oğuz

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 37/41   5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 37 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 38 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 39 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 40 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 41

23/10/2014

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 32/36

Refik Oğuz

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 32/36   5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 32 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 33 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 34 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 35 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 36

23/10/2014

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 25/31

Refik Oğuz

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 25/31   5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 25 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 26 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 28 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 29 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Fcm Sayfa 31

23/10/2014

5. Sınıf Matematik Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevap 57

Refik Oğuz

2014 2015 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 57:  

23/10/2014

5. Sınıf Matematik Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevap 55

Refik Oğuz

2014 2015 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 55:  

23/10/2014

5. Sınıf Matematik Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevap 53

Refik Oğuz

2014 2015 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 53:  

testonline: Sitemap - Arşiv